Elsőáldozás Munkácson

416

Nagy és szép ünnepet tartottunk egyházközségünkben június 5-én: 16 gyermek járult elsőáldozáshoz. Régóta készülődtek a gyerekek erre az ünnepélyes pillanatra, ezért mindannyian nagy izgalommal várták ezt a napot. A készület záróakkordja a vizsga volt, melyet plébánosunk, Snep Román atya előtt tettek le.

Előző nap került sor első gyónásukra, mely a kiengesztelődés szentségének első megtapasztalása volt számukra. Ettől a naptól nem csak a gyerekek, hanem szüleik is tartottak egy kicsit. A kemény munka jutalma a következő nap ünnepsége volt. A fehér ruhába öltözött gyerekek mennyei angyalokra hasonlítottak. Az oltár mellett báránykák „legeltek”, mindegyiken egy-egy elsőáldozó gyermek fényképét helyezték el.

A gyerekek – szüleikkel és a plébános atyával együtt – ünnepélyesen vonultak be a templomba. A szentmise alatt a gyerekek megújították keresztségi fogadásukat. Mindegyiküknek megvolt a saját feladata a szentmisén (az adományok átadása, a könyörgések felolvasása, kö-
szönetmondás a szülőknek és az atyának).

A szentmise végén a gyerekek a kórussal együtt elénekeltek egy éneket, majd átadták nekik az elsőáldozási emléklapokat. A szentmise után az udvaron tovább ünnepeltek szüleikkel, keresztszüleikkel és a plébános atyával együtt.

Imádkozzunk plébániánk ifjú tagjaiért, hogy Jézus, akit a szívükbe fogadtak, vezesse őket egész életükben!

Deák Kornélia hitoktató