Hazai hírek, felhívások

655
Hazai hírek

A püspök atya programjaiból

Majnek Antal püspök szeptember 8-án megáldotta a felújított királyházi templomot, majd vezetésével megünnepelték a várkápolna búcsúját.

Szeptember 9-én a felújított sislóci templomot áldotta meg.

Szeptember 17-én Beregszászban találkozót és továbbképzést tartott a járás hitoktatóinak és papjainak. (Augusztus 16-án az Ungvári járás hitoktatóinak tartott hasonló találkozót).

Október 2-án a kerekhegyi templom búcsújának keretében megáldotta a megújult templomot.

Október 7-8-án került sor az idei egyházmegyei máriapócsi zarándoklatra.

Október 9-én a 140 éves hlibokai templom jubileumi búcsúját a püspök atya vezetésével tartották meg.

Az Ács János-emlékérem kárpátaljai díjazottja A magyarság nemzeti összetartozásáért, kultúrájának megmaradásáért végzett munkája és a keresztény óvodai nevelés terén kifejtett tevékenysége elismeréséül a magyarországi Tapolca városa oklevéllel és Ács János-emlékéremmel jutalmazta Puliszka Évát, az Aknaszlatinai Szent Anna Római Katolikus Óvoda vezetőjét. A kitüntetést Császár László, Tapolca jelenlegi polgármestere adta át.

Zarándoklat Mariazellbe
Sok magyar vonatkozása is van a helynek: a híres csodatévő Mária-kegyképet Nagy Lajos király adományozta a templomnak, és ő építette át a szent helyet. A kegytemplom kápolnájában nyugodtak Mindszenty József bíboros hamvai 1975-től 1991-es Esztergomba hozataláig.
Maroknyi zarándokkal mi is útnak indultunk szeptember 23-26. között Ausztria legkiemelkedőbb zarándokhelyére, Máriazellbe, hogy hálát adjunk a Boldogságos Szent Szűznek, valamint részt vegyünk Molnár Ottó graz-i magyar lelkész ezüstmiséjén.

Az ott töltött másfél nap alatt nagy lelki feltöltődésben volt részünk. A keresztút során saját életünk nehézségeit, keresztjeit ajánlottuk fel a Megváltó Krisztusnak. A közös rózsafüzérima és az esti gyertyás körmenet a találkozást, egymás megismerését és a hitbéli megerősítést sugallta.

Az ezüstmisén Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek volt az ünnepi szónok.

A visszaúton néhány órára Bécsben is megálltunk, és a sok látnivaló mellett a Szent István dómban (Stephansdom) az eredeti máriapócsi kegyképet is megnéztük.

Váradi Natália

Felhívások

Október 15. Boldog Scheffler János újonnan készült emlékművét áldja meg Majnek Antal püspök Ungváron, ahol a szentéletű püspök káplánként kezdte meg papi működését. Előtte 9 órakor ünnepi szentmise lesz az ungvári Szent György plébániatemplomban.

Október 30-án Fizer Jevhen harmadéves kispapunk a szolyvai plébániatemplomban ünnepélyesen beöltözik a papi reverendába.

Lelkigyakorlat azok számára, akik elvesztették a gyermeküket

Egy gyerek halála minden esetben olyan tragédia, ami örökre megváltoztatja a szülők életét.
Súlyos kérdések merülnek fel Istennel való kapcsolatukban, és az önvád is gyakran megjelenik valamilyen formában. Most lelkigyakorlatra hívjuk mindazokat a szülőket, akik akár magzati korban, akár a szülés körül, akár már nagyobbacska korában elveszítették a gyermeküket. Egymást megismerve felfedezhetik, hogy nincsenek egyedül, és saját tapasztalatukkal segíthetnek egymásnak, együtt kereshetik a választ a kínzó kérdésekre.

A lelkigyakorlat része, hogy minden résztvevőért különkülön is imádkozunk.
Időpont: december 8., csütörtök estétől 11-e, vasárnap délig. Helyszín: Szinyák, lelkigyakorlatos ház. (Elegendő jelentkező esetén Munkácsról buszt indítunk.)
A lelkigyakorlatot vezetik: Kovácsné Treer Mária gyásztanácsadó, Kovács Ferenc diakónus és Petenko Miron atya. Ukrán fordítás is lesz.
Kérjük, hogy az érdeklődők mihamarabb jelezzék részvételi szándékukat akkor is, ha még nem biztosak a dolgukban, mert tudnunk kell, hogy érdemes-e egyáltalán megszervezni a lelkigyakorlatot.
A létszám korlátozott, a jelentkezés sorrendje a döntő. Jelentkezni lehet:
magyarul: Popovicsné Palojtay Márta
Tel: 0 96 7800 826, még jobb emailen: palojtaym@ gmail.com
ukránul: Vira Fediva: 050-1717131

Egyházmegyei búcsú a székesegyházban

November 11-én 9.30-kor ünnepi szentmisével kezdődik az egyházmegyei búcsú, melynek főcelebránsa és meghívott szónoka Német László nagybecskereki (Vajdaság) megyéspüspök lesz. Egyházmegyénk minden hívét szeretettel várjuk!

November 20-án kerül sor a Karitász-gyűjtésre a szentmiséken.

November 25-27. között Házas Hétvége lelkigyakorlatot tartunk. Olyan párok jelentkezését várjuk, akik már legalább öt éve házasságot kötöttek. Jelentkezni Bíró Marikánál (tel.: 0-99-737-6042) és Michels Antal beregszászi plébánosnál lehet (tel.: 0-67-310-4254).

Ifjúsági lelkigyakorlatot szervezünk október 28-30. között a szinyáki lelkigyakorlatos házban. Jelentkezési határidő: október 22. Jelentkezni a Szent Márton Egyesületnél lehet (elérhetőségek: ld. lentebb).

Zarándoklatot szervezünk az év végi Taizé találkozóra, Berlinbe. Jelentkezni a Szent Márton Egyesület elérhetőségein lehet (Megyesi László: 0-97-960-2638, Váradi Natália: 0-66-216-6268, e-mail: sztmartonegyesulet@gmail.com).

Lelkigyakorlat alkoholbetegeknek
A Magyar Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat lelkigyakorlatot tart Nagyszőlősön 2011. október 27-30. között magyar nyelvű, alkoholproblémával küszködő emberek számára. Hozzátartozókat is szívesen várunk. A részvétel teljesen ingyenes.
Kérjük a résztvenni óhajtókat, hogy október 20-áig jelezzék

 

Előző cikkElhunyt Dr. Magyari Erzsébet
Következő cikkSziléziai Szent Hedvig