Kezdőlap 2007 2007. 4. szám XII évfolyam

2007. 4. szám XII évfolyam

Mese – A pitypang bóbitája

Tücsök úrfi a hegedűjét hangolta, és körülnézett a réten, hogy melyik virágnak muzsikáljon. Megakadt a szeme a pitypangon. Igazán bájos volt, amint sárga szoknyáját...

Keresztút Korláthelmecen

Negyedik alkalommal rendezték meg az ungvári járási Korláthelmecen a virágvasárnapi szabadtéri keresztutat. Április l-jén, virágvasárnap délutánján Kárpátalja egész területéről mintegy 1300 zarándok érkezett, akik...

Isten tenyerén

Anyák napja alkalmából egy négygyermekes anyukát, Bárdos Nórát kérdeztünk az anyaságról, a nagycsalád szépségeiről, nehézségeiről és sok minden másról. Férjével, Istvánnal együtt nevelik Dávidot,...

Útközben – húsvét és pünkösd között

"Egy bácsi elindult a boltba vásárolni, de útközben elfelejtette, mi mindent kell vennie. Támadt egy ötlete, bement az első, útjába eső telefonfülkébe, hazatelefonált és...

Idősebb Szent Jakab apostol

Ugyanannak a Zebedeus nevű gazdag halászmesternek és Szaloménak (később Szűz Mária barátnőjének és jeruzsálemi társnőjének) volt a fia, mint Szent János evangélista. Jakab arámi...

Animátorképzés Kárpátalján

Immár második éve folyik Kárpátalján animátorképzés a nyíregyházi székhellyel működő Inspi-Ráció egyesület és a Munkácsi Római Katolikus Püspökség Szervezőirodájának közreműködésével. Március 25-én került sor...

Imaoldal

Mindenható örök Isten, szabad nekünk földi áldásodat is kérni, ha az lelkűnknek javára válik. Tégy minket méltóvá földi áldásodra! Adj nekünk istenfélő szívet, mely...

Tibi bácsi

Tibi bácsi, a munkácsi székesegyház sekrestyése idén töltötte be 80. életévét. Több mint hetven éve szolgál a templomban; először ministránsként, majd évtizedek óta sekrestyésként...

Isten szabadító ereje által (2 rész)

Előző számunkban Duda Szvorád domonkos atyával közöltünk interjút, akit életéről, papságáról és exorcista imaszolgálatáról kérdeztünk. Alább olvashatjuk az interjú második részét. - Tudjuk, hogy a...

A házassági válságok megelőzéséről

Előző számunkban a házasság válságos időszakairól ejtettünk szót. Most vizsgáljuk meg azt, mit tehetnek a házastársak a válságok megelőzőséért, gyógyításáért! A körülöttünk levő világ, a...

Negyven év Japánban

Interjú Nemeshegyi Péter jezsuitával A hívek nagy örömére idén a nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédeket Nemeshegyi Péter jezsuita atya tartotta a beregszászi templomban. Találóan választotta ki a...

Maradjatok a városban…

Mennybemenetel ünnepére A földről búcsúzó Jézus éppen akkor parancsolja híveinek a maradást, mikor "minden néphez" küldi őket. És abban a városban kell maradniuk, ahonnét az...

25 év a papi szolgálatban – Interjú Majnek Antal püspökkel

Április 17-én volt 25 éve annak, hogy Paskai László bíboros pappá szentelte Majnek Antal fiatal ferences szerzetest, Kárpátalja mai megyéspüspökét. Ezüstmiséjén, nagyszerdán, az olajszentelési...

Olajszentelés és püspöki ezüstmise Munkácson

2007. április 4-én, nagyszerdán délelőtt fél 10-kor olajszentelési szentmisére gyűltek össze a Munkácsi Egyházmegye papjai és hívei. A szentmise keretében az egyházmegye papjai megújították...

Az apa igenje

is szükséges a boldog anyasághoz... Isten ezért gondoskodik arról, hogy a Szentlélek Mátkájának a szó evilági értelmében is legyen "párja", aki kézenfogja, védelmezi, mellette...

Isten legszebb ajándéka

Az édesanyák napját idén ünneplem először anyaként. Eddig minden évben hálát adtam az Édesanyámért és Szűz Máriáért, aki Égi Édesanyánk. De amióta anya vagyok,...

A Csíksomlyói Szűzanya oltalmában

Interjú Tamás Józseffel, a gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspökével 2007. március 22-24. között Ungváron tartott lelkigyakorlatot Tamás József, a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke. Ebből az alkalomból kérdeztük önmagáról...

Hírek

április 13-án Kárpátaljára érkezett Szent Erzsébet ereklyéje, melyet 15-éig Ungvárra, Szerednyére, Pósa-házára és Nagyszőlősre vittek el. Az egyes helyeken minden alkalommal imaórát tartottak a hívek....

Legolvasottabb

Új cikkek