Magyar Sydney – Magyar Katolikus Ifjúsági Napok

A Magyar Kurír a következő sajtóközleményt tette közzé a Sydney-i Ifjúsági Világtalálkozóval párhuzamosan júliusban Egerben megrendezendő Magyar Katolikus Ifjúsági Napokról, a Magyar Sydney-ről: 2008. július...

Három közelgő ünnepünk elé

Urunk mennybemenetelének ünnepe Jézus a feltámadása utáni negyvenedik napon megparancsolta apostolainak, hogy ne távozzanak Jeruzsálemből, míg "néhány nap múlva" meg nem kapják a Szentlélek ajándékát....

A munkácsi székesegyház gyerekkórusának közösségépítő lelkigyakorlata

Mi, a Szent Márton Székesegyház gyermekkórusának tagjai, 2008. március 28-30. között közösségépítő lelkigyakorlaton vettünk részt Ungváron. A lelkigyakorlatot Németh Edit kőszegi hitoktató vezette, segítője...

Nagyheti események egyházmegyénkben

Közvetlenül húsvét előtt, nagyhéten egyházmegyénk több plébániáján is lassan hagyományossá váló, számos embert megmozgató rendezvénnyel készültek a feltámadás ünnepére. Korláthelmecen ötödik alkalommal rendezték meg...

Hírek

HÍREK-FELHÍVÁSOK Egyházmegyei hittanverseny Május 1-ÉN lesz az Egyházmegyei Hittanverseny döntője Munkácson. A résztvevők hitoktatójuktól kaphatnak bővebb tájékoztatást. Munkácsi ifjúsági találkozók Május 9-én kerül sor a székesegyházban a XIII....

Szent Pál apostol

Korai éveit nem ismerjük. Egyetlen dátumot sem lehet pontosan meghatározni. A kilikiai Tarzus városában (Kis-Ázsia, ma Törökország), akkori világvárosban, a Nagy Sándor alapította kereskedelmi...

A Lélek gyógyító ereje – egy csodás gyógyulás története

Interjú Horváth Bélával Az indiai Keralából származó Margaritha Valappila nővér szinte már rendszeresen ellátogat Kárpátaljára, hogy lelkigyakorlatot tartson és többek között a Szentlélek ajándékaira hívja...

Mi a CCIT?

Van egy nemzet, amely a világon egyedülálló kisebbség: nem köthető földrajzi területhez, többnyire nem követelnek maguknak hazát sem. Mindenütt polgárok és idegenek egyszerre egy...

Imakonferencia a tiszta életért

A szexualitás célja férfi és nő szeretetben való egységének, bensőséges kapcsolatának, állandó elköteleződésének kifejezése. További célja az egymásnak való örömszerzés és utódok nemzésének lehetősége,...

Marta Wiecka közelgő boldoggá avatása elé

Ez év május 24-én Lembergben Tarcisio Bertone bíboros, vatikáni államtitkár boldoggá avatja Marta Wiecka irgalmasnővért, aki a "szomszédban", Ivano-Frankovszkban élte utolsó éveit. Az alábbiakban...

A Szentlélek hangjai a családban

Üdvösségünk szempontjából életbevágóan fontos, hogy a kereszténységet és a hétköznapi életünket ne két külön egységként kezeljük, hanem egyszerre éljük meg. Így a Szentlélek imádását,...

Mese – Csaba és Bendegúz

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak két fia. A nagyobbikat Bendegúznak, a kisebbiket Csabának hívták. Édesanyjuk korán meghalt,...

Úrnapja – Krisztus szent testének és vérének ünnepe

A Szentháromság vasárnapját követő csütörtököt az Egyház annak a titoknak ünneplésére szenteli, hogy a kenyér és bor külső színe alatt Jézus Krisztusnak, az Isten-embernek...

XIII. Munkácsi Ifjúsági Találkozó

Több mint kétszáz kárpátaljai fiatal gyűlt össze május 9-én Munkácson a 13. alkalommal megrendezett egyházmegyei ifjúsági találkozóra. Az idei találkozó vezérgondolatát Izajás prófétától kapta,...

Imaoldal

"Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre!" /1Kor 11,23/ "Tegyétek, amit Jézus mond" /Jn 2,5/ "Bizony, bizony mondom nektek: ha nem eszitek az...

Igaz szeretet. Jézus Szentséges Szívének ünnepére

Molnár Miklós jezsuita atyát sokan ismerik egyházmegyénkben: kilenc éven keresztül szolgálta Kárpátalja híveit, utoljára Ráton volt plébános. 2004-ben búcsúzott el tőlünk, s most Budapest...

Nemzetközi tudományos-gyakorlati szeminárium

A Felső-Tisza-vidék ökológiai helyzetéről 2008. május 16-17-én ökológiai konferenciát tartottak Ungváron, a görög és a római katolikus egyház szervezésében. Egy éven belül ez volt a...

Konferencia és lelkigyakorlat Szarvasházán

2008. május 16-18. között negyedik alkalommal rendeztek konferenciát egyházmegyénkben a katolikus intézmények - óvódák, iskolák, karitászszervezetek - vezetői és munkatársai számára. A rendezvény helyszíne...

IX. Egyházmegyei Hittanverseny

2008. május 1-jén tartották Munkácson a IX. Egyházmegyei Hittanverseny döntőjét, melybe 50 csapatjutott be egyházmegyénk plébániáiról. A hittanverseny részeként a hittanosoknak fogalmazást kellett írniuk...

A “legkisebb” helynök – Szegedi Jenő

111 évvel ezelőtt, 1897. június 27-én született Nagylucskán (13 km Munkácstól), és 25 éve, 1983. május 23-án halt meg Felsőkerepec sok évtizeden át hűséges...

Legolvasottabb

Új cikkek