Rozsafuzer

Szentolvasó a Szent Szűz várakozásáról

Folytatjuk a rózsafüzéreket bemutató sorozatunkat Szentolvasó a Szent Szűz várakozásáról Elejére: 1. ...akinek eljövetelét a Mennyei Atya irgalmasan megígérte. 2. ...akinek eljövetelét a világ oly régóta várta. 3. ...aki...

Szemtanúk visszaemlékezései

A munkácsi püspöki hivatal a közelmúltban ezt a felhívást tette közzé: Ez év májusában lesz 30 éve annak, hogy Paskai László bíboros úr Kárpátalján járt.5...

Mennybemenetel, Pünkösd, Szentháromság vasárnapja

Hidegzuhany és lángoló szívek Jézus, amikor megkezdi nyilvános működését, tanítványokat gyűjt maga köré, majd pedig ezek közül kiválasztja a tizenkét apostolt, akik központi szerepet töltenek...

Olajszentelés és papi ígéretek megújítása

Nagyszerdán szokás szerint Munkácson gyűlt össze egyházmegyénk papsága, hogy Majnek Antal püspök vezetésével bemutassák a szentmisét, mely közben megszentelték a szentségek kiszolgáltatásához szükséges olajokat....

Cafasso Szent József, az „akasztófák” papja

,,Kortársai közül (az arsi plébános kivételével) távolról sem mérhető senki Don Cafassóhoz a tanácsadás nehéz hivatalában, mégpedig a tanácsát kérők tömege és különfélesége miatt,...

A Gondviselés keze vezetett – Dr. Paskai László bíboros visszaemlékezése első...

II. rész. Megérkezés Kárpátaljára Paskai László bíboros az ungvári reptéren lépett először Kárpátalja földjére. Onnan kíséretével együtt a templomba ment be, amely zsúfolásig tele volt....

Böjte Csaba beszámolója Afrikáról

Azt tudtam, hogy a Jóisten csodaszép világot teremtett, a Kárpát-medencében sincs két egyforma ember, virág, állat, de hogy ennyire sok izgalmas dolog legyen a...
diocesis

Hazai hírek, felhívások

Hazai hírek Április 14-én, virágvasárnap Korláthelmecen magyar nyelvű, Perecsenyben ukrán nyelvű szabadtéri keresztutat tartottak számos pap és hívő részvételével. Április 17-én, nagyszerdán a munkácsi Tours-i Szent...

Anyák napja Tiszabökényben

Május hava a Szűzanyának szentelt hónap. Ebben a hónapban végezzük a Szűzanya tiszteletére a litániát, aki mindannyiunk égi édesanyja. Május első vasárnapján pedig az...

Felvétel ungvári felsőoktatási kollégiumainkba

Az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium szeretettel várja olyan ungvári egyetemen/főiskolán tanuló fiúk és lányok jelentkezését, akik szívesen élnének keresztény értékű közösségben, aktívan részt...

Imaoldal

„Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” Lk 11,13   A Szentlélek első...

Az Atya és a Fiú Lelke – az újjáteremtő Lélek

Krisztus feltámadása után eltelik hétszer hét nap. Az ötvenedik napon eljön a Jézus által ígért Szentlélek a nap harmadik órájában, s eltölti az apostolokat,...

80 éve járt Kárpátalján az Aranyvonat

Idén májusban emlékezünk meg arról, hogy 80 éve Kárpátalján járt az Aranyvonat, mely Szent István király ereklyéjével 1938 májusában kezdte meg országjáró körútját államalapító...

Lelkinap Técsőn Ligy nővérrel

Szombat délelőtt, április 6-án Técsőn a hívek a keresztutat, a fájdalmas rózsafüzért és a Jézus Szíve litániát imádkozták, így várták Ligy nővért és az...

Hálaadás Nagyszőlősön

Harminc éve kapta vissza egyházunk a plébániatemplomot A Krónika szerint 1989. április 14-én került vissza egyházi tulajdonba a XIII. századi, 1959 júniusában hatóságilag elvett és...

Maradjatok a városban… Mennybemenetel ünnepére

A földről búcsúzó Jézus éppen akkor parancsolja híveinek a maradást, mikor „minden néphez” küldi őket. És abban a városban kell maradniuk, ahonnét az emmausziak...

Elhunyt Jean Vanier, a Bárka közösség alapítója

„Sohasem tartottam magam alapítónak. Egyszerűen csak elhatároztam, hogy két sérült embernek szentelem az életem, és majd kiderül, merre visz ez az út.” (Jean Vanier) Május...

Szent György búcsú Ungváron

Május 4-én ünnepeltük az ungvári szent György templom búcsúját, felszentelésének 253. évfordulóját. Igaz, hogy szent György napja április 24-én volt, de mivel idén Húsvét...

A Szentlélek kis hangjai

Azt hiszem, a kérdés végső soron az, hogy hiszünk vagy nem hiszünk. Ha hiszünk, akkor komolyan vesszük, amit az Úr Jézus mondott, hogy elküldi...

Legolvasottabb

Új cikkek