SZENT MARTON ÉLETE

Márton Krisztus után 316-ban vagy 317-ben született Sabariában. Szülei jómódban élő pogányok voltak. Apja a római légió tisztjeként szolgált. A források tanúsága szerint édesapja...

Ahol nem voltak vesztesek…

1997. július 24-én immár másodízben adott otthont a Técsői Hollósy Simon Középiskola a Técsői Szavalóversenynek. A szép magyar szó meghallgatására összegyűlt közönség kellemes élményekkel...

FÖLTÁMADT JÉZUS, NE FÉLJETEK, ALLELUJA !

Kedves Testvéreim Jézus Krisztusban! Elérkeztünk negyvennapos böjtölésünk végéhez, itt van előttünk a nagyhét, a szent három nap. Aki komolyan vette a nagyböjt elején tett...

MIKOR BESZÉLHETÜNK KÖZÖSSÉGRŐL? (1.)

A katolikus keresztények közösségei (az evangélikus keresztények között már régen természetességnek számítanak) - különösebben a fiatalabb nemzedék köreiben - egyre inkább szükségszerűnek látszanak a...

Dicsőség neked, Uram! (Emlékezés Szólics Bálint atyára 1919 – 1980)

Szülei gazdálkodó emberek voltak. Sárosorosziban született 1919. február 9-én. Iskoláit a beregszászi magyar iskolában végezte. Egy osztályba járt Hudra Lajos atyával és Hricenkó János-atyával....

TAIZÉI TALÁLKOZÓ KECSKEMETEN

    Idén, április 25-én Kecskeméten volt megrendezve a Taizéi Ifjúsági Találkozó. Mindnyájunk örömére a kárpátaljai fiatalokat is meghívták. Kodály Zoltán szülővárosába délután 5 órakor...

Viski hittantábor

Augusztus 4-8 között, hétfőtől péntekig a técsői, bustyaházi, kerekhegyi ukrán anyanyelvű gyerekek huszonketten, három segítő és két felnőtt vezetésével- a viski plébánián tartottak nyári...

JÉZUS KRISZTUS, A MEGVÁLTÓ

Advent első vasárnapjával kezdetét vette az a nagy „Triduum", amellyel a katolikus egyház méltó módon kíván felkészülni Jézus Krisztus születésének 2000-ik, jubileumi évére. II....

MI IGY ELTÜK MEG

Nagymaros immár történelem. Több, mint negyedszázada gyűlnek össze itt a katolikus fiatalok évente kétszer. A kezdetek kezdetén itt megjelenni tanúságtételnek számított az akkori időkben.Nagymarosnak...

Chiara Lubich: Jézus az élet

2. rész A szívünkben egy soha nem tapasztalt örömöt éreztünk, megvolt a fényünk, hogy lássuk az élet értelmét, egy olyan fényt, amilyen még nem...

TEMPLOMSZENTELES NAGYBAKOSON

1997. június 27-én, Szent László napján a kárpátaljai római katolikus egyház egy új templommal gazdagodott - egy kis község, Nagybakos hitközössége épített hajlékot az...

A munkácsi kiskórus a hegyekben

Ifjúsági kiskórusunk 1996 adventi idejében alakult meg, zömében a magyar iskola diákjaiból. Vezetőnk Szvirida János lett. Bemutatkozásunk is erre az időszakra esik. Azóta is...

AZ IMA

Az igazi imádság az, hogy Isten meghallgatja az én szavamat, és én meghallgatom Isten szavát. Az imádság - beszélgetés a Mesterrel. Egyszóval megbeszéljük Istennel...

„BOLDOGOK, AKIKET AZ IGAZSAGERT ÜLDÖZNEK!”

Romzsa Tódor halálának 50. évfordulójára Isten szolgája, Dr. Romzsa Tódor a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspöke 1911. április 14-én született Nagybocskón. Édesapja, Romzsa Pál...

“Nekem az életem soha nem volt nehéz, meri fta egy darab...

Emlékezés Csáti József atyára Ung megyében, Kiskaposon született 1912. január 26-án. 11-en voltak testvérek, 7 lány, 4 fiú. Az édesapjának, Czap Jánosnak a gazdagsága...

Jézus az élet

1. rész Az élet...De mi az élet?Az élet egy titok, egy misztérium. Isten biztosan ismeri, mert ő teremtette. Ha kívülről figyeljük meg az életet,...

A SZATMÁRNÉMETI RÓMAI KATOLIKUS PÜSPÖKSÉG SAJTÓKÖZLEMÉNYE SCHEFFLER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Isten szolgája, Scheffler János püspök életszentségének előzetes vizsgálati anyaga - több esztendős kutatás eredményeként - elkészült. 1996. december 4-én Nagyméltóságú és Főtisztelendő Reizer Pál,...

PAPJAINK 1997-BEN

  LAKÓHELY NÉV MIÓTA RENDJE HONNAN JÖTT? Munkács...

MITŐL ÜNNEP AZ ÜNNEP?

Jó ideje befejeződött a karácsonyi ünnepkör. Hétköznapok követik az ünnepet, és hétköznapjaink hangulata, lendülete köztudottan olyan, amilyenné az ünnep - személyes ünnepünk, ünnepelni tudásunk...

NEM SZŰNT MEG LÉTEZNI

(Beszélgetés Markián Trofimiakkal, a Lembergi érsekség segédpüspökével, lucki fővikáriussal) Kérdés: Excellenciás úr, a kormány általi hivatalos bejegyzéssel véget ért a Lucki Egyházmegye feltámadásának folyamata?Válasz:...

Legolvasottabb

Új cikkek