AZ IMA

Az igazi imádság az, hogy Isten meghallgatja az én szavamat, és én meghallgatom Isten szavát. Az imádság - beszélgetés a Mesterrel. Egyszóval megbeszéljük Istennel...

Interjú Hudra Lajosról

Az idén, 1997. június 13-án lenne Hudra Lajos atya aranymiséje. Ebből az alkalomból, megkértem Gerhardt Margit nénit (aki Lajos atya mellett szolgált 20 évig),...

Emlék a csíksomlyói búcsúról

„István alfalusi pap fellelkesítette a népet, hogy tartsanak könyörgő imákat; kereszt alatt menjenek el Csíksomlyóra a boldogságos Szűz szobrához, és kérjék a Szentlelket, hogy...

Ungi Ifjúsági Konferencia

1997. február 22-én tartottuk meg a II. Ungi Ifjúsági Konferenciát, azaz a koordinátor-találkozót, melyre most Ráton került sor, s ahova az Ungvidék majdnem minden...

A munkácsi fiúkórus

Húsvéthétfőn a munkácsi templomban a nagymisén a Munkácsi Fiú és Ifjúsági Kórus énekelte Anton Bruckner „Missa" című alkotását, utána egy csokorra való húsvéti énekkel...

Húsvét korláthelmecen

Mint a világ minden táján, Korláthelmecen is nagy örömre ébredt a lakosság. Jézus feltámadt, és ez az „élet", az „örök élet" biztosítéka. Értünk halt...

SZENT ISTVÁN KIRÁLY

Sokféleképpen lehet egy személyt - még inkább egy történelmi személyt - bemutatni, szerepét, hatását kiértékelni. Erre a történelem oktatása kimeríthetetlen bőségű változatosságot mutat fel....

TEMPLOMSZENTELES NAGYBAKOSON

1997. június 27-én, Szent László napján a kárpátaljai római katolikus egyház egy új templommal gazdagodott - egy kis község, Nagybakos hitközössége épített hajlékot az...

Dicsőség neked, Uram! (Emlékezés Szólics Bálint atyára 1919 – 1980)

Szülei gazdálkodó emberek voltak. Sárosorosziban született 1919. február 9-én. Iskoláit a beregszászi magyar iskolában végezte. Egy osztályba járt Hudra Lajos atyával és Hricenkó János-atyával....

Egy hullámhosszon a közösséggel

Mindannyian alkalmasak vagyunk a jóra, a szépre. Minden emberben benne van a Jó, amit azonban „megfelelő igyekezettel" el tud rontani.Az embernek Istenre van szüksége....

Ahol nem voltak vesztesek…

1997. július 24-én immár másodízben adott otthont a Técsői Hollósy Simon Középiskola a Técsői Szavalóversenynek. A szép magyar szó meghallgatására összegyűlt közönség kellemes élményekkel...

PAPSZENTELÉS ESZTERGOMBAN

A kárpátaljai római katolikus hívek egy csoportja a közelmúltban egy szívélyes meghívásnak tett eleget. A KMKSZ autóbuszán Esztergomba utazott egy ott megtartott papszentelésre. A...

CIGÁNY SZÁRMAZÁSÚ BOLDOG

Május 4-én II. János Pál pápa a Szent Péter téren bemutatott ünnepélyes szentmisén öt Isten szolgáját a boldogok sorába iktatott. Az új boldogok közül...

A munkácsi kiskórus a hegyekben

Ifjúsági kiskórusunk 1996 adventi idejében alakult meg, zömében a magyar iskola diákjaiból. Vezetőnk Szvirida János lett. Bemutatkozásunk is erre az időszakra esik. Azóta is...

HOGY IS VAN EZ?

A Kárpátaljai Római Katolikus Egyházat a nyáron nagy örömök érték, két testvérünket, Pataki Emilt Kerekhegyről állandó és Jaczkó Józsefet Ungvárról átmeneti diakónussá szenteltekTöbben megkérdezték:...

A KERESZTSÉG SZENTSÉGE AZ ÓKERESZTÉNY EGYHÁZ ÉLETÉBEN

(3. rész) 2. A keresztelés menete A keresztség szentségében minden olyan ember részesülhet, aki nincs megkeresztelve.Az egyház minden tagjának a keresztény élete a keresztséggel...

Lenni vagy nem lenni

Tegnap este elővettem egy újságot, kicsit olvasgattam, majd amikor elolvastam egy nő vallomását, aki 50 év után emlékezett vissza a 18 éves korában elkövetett...

APRO CERUZA AZ ISTEN KEZEBEN

Kalkuttai Teréz anyára emlékezve „Uram, tégy méltóvá minket, hogy az egész világon szolgálhassuk azokat az embertársainkat, akik szegénységben és éhségben élnek és halnak meg."...

100 ÉVE HALT MEG LISIEUX-I KIS SZENT TERÉZ

Teréz 1873. január 2-án született szüleinek kilencedik gyermekeként. Négy éves volt, amikor meghalt az édesanyja. Az apa öt leányával - négy fia egészen kicsi...

ASSISI SZENT FERENC

Ferenc 1181-ben gazdag posztókereskedő fiaként született. Korán társult apja kereskedéséhez. Szeretetre méltó, udvarias, de az ügyek intézésében is ügyes; sok pénzt keres, de esztelenül...

Legolvasottabb

Új cikkek