Kezdőlap 1998 1998. 7-8 szám III évfolyam

1998. 7-8 szám III évfolyam

Élő Ige az élő nyelvben Bibliai eredetű szólások és közmondások

Bekecs József „Minden nép nyelvében évezredek története szunnyad'" - írja Kertész Manó Szokásmondások című könyvének bevezetőjében. Sok hasonló meghatározással találkozhatunk, melyek mind a nyelv...

Michelangelo: Az ember teremtése

Kedves olvasó!Részben a lelki töltekezést szeretnénk elősegíteni, részben a szellemi életünkben keletkezett hiányt kísérelnénk meg enyhíteni egy most induló új rovattal Az egyházi képzőművészet...

Michel Quoist – Mikor fogadod el végre önmagadat?

Sok ember bensőleg bénult, gátolt, korlátoltan és eredménytelenül tengeti életét, mert sohasem fogadta el önmagát korlátaival és képességeivel együtt.Az éleslátó, őszinte önbírálat, a hit...

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELŐTT

Szemelvények Szent Claret Mária Antal (1807-1870) gondolataiból. Jézust szólítja meg - mint a Vele való imaközösség tanítóját.P. Claret ezzel pontosan azt tanítja, amit Teréz...

Augusztus-szeptember szentjei

Az imaapostolkodás augusztusi szándéka: A Szentlélek támasszon hiteles és vidám tanúkat a világban, akik az élő Istenről tanúskodjanak! 1. LIGOURI SZENT ALFONZ (1696 -1787)....

A baba

Mikor megtudtuk, hogy kisbabát várunk, nagyon megörültünk neki. Úgy házasodtunk össze, hogy sok gyermeket szeretnénk, és várakozásunk, úgy tűnt, gyorsan beteljesedik. Röviddel ezután azonban...

A MUNKÁCSI GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ RÖVID TÖRTÉNETE (1. rész)

Krisztus számára nincs faji és nemzeti megkülönböztetés, neki minden ember kedves, függetlenül attól, ki hová tartozik. Sajnos, régebben nem így volt ez még a...

A huszadik század egyháza és a család

Az elmúlt századokban többé-kevésbé megvolt az összhang a társadalom és az egyház között a házasság és a család alapvető értékrendjének meghatározásában. Ennek eredményeként az...

KÖSZÖNETET MONDUNK ISTENNEK

A nagyszőlősi ferences atyák szervezésében évek óta nyaralhatnak gyerekek . Ebben az évben július 20-tól 25-ig egy beteg kislány édesapjával, 15 fogyatékos gyerek testvérével...

Hazai hivatások

Két új hivatással gazdagodott területünkön az anyaszentegyház, két helybeli fiatal állhatott a hívek szolgálatába. Velük beszélgettem néhány nappal ezelőtt.— Jaczkó József vagyok, 1969. március...

GYEMANTMISE KASZONYBAN

Július 11-én, szombaton sokan zarándokoltak el Mezőkaszonyba, hogy részt vegyenek Károlyi Lajos pápai prelátus úr pappá szentelése 60-ik évfordulójának megünneplésén. Jóval a gyémántmise kezdete...

PAPSZENTELÉS UNGVÁRON

Az ungvári Szent György-templom június 27-én zsúfolásig megtelt. Itt került sor Szulincsák Sándor diakónussá és Jaczkó József áldozópappá való szentelésére. Azért is nagy jelentőségű...

Karitászosok lelkigyakorlata

Kalkuttai Teréz anya ezen mély gondolata lett a mottója a Karitász lelkigyakorlatnak, amelyre idén augusztus l-jén a nagyszőlősi plébánián került sor. Az alapvető cél,...

Szeptemberi újrakezdés Jézussal

(nemcsak gyerekeknek)Volt egyszer egy édesanya, aki heteken át készült, hogy meglepetésként vendégséget rendezzen a fiának. Meghívta barátait, feldíszítette a házát, és a fia kedvenc...

A ZSIDÓSÁGGAL VALÓ VALIÁSI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA:

Emlékezünk: megfontolások a Soáról 4. rész A Harmadik Birodalom vezetői kezdetben el akarták űzni a zsidókat. Sajnos némelyik keresztény hagyományú nyugati ország kormánya, köztük...

Pedagógusok lelkigyakorlata

Július 25-től Jeleníts István piarista atya vezetésével pedagógusok részére háromnapos lelkigyakorlat volt Munkácson. A lelkigyakorlat összefoglaló témája A keresztény nevelés a mai világban volt....

„Sok falut szinte újból kell építeni…”

Beszélgetés Varga Gézával, a horvátországi magyar ajkú katolikusok helynökével Gyakran panaszkodunk egyre romló gazdasági helyzetünkre, kemény sorsunkra, nincstelenségünkre, emlegetjük a szép múltat, „amikor még...

Legolvasottabb

Új cikkek