Isten legszebb ajándéka

Az édesanyák napját idén ünneplem először anyaként. Eddig minden évben hálát adtam az Édesanyámért és Szűz Máriáért, aki Égi Édesanyánk. De amióta anya vagyok,...

Hírek

április 13-án Kárpátaljára érkezett Szent Erzsébet ereklyéje, melyet 15-éig Ungvárra, Szerednyére, Pósa-házára és Nagyszőlősre vittek el. Az egyes helyeken minden alkalommal imaórát tartottak a hívek....

A Csíksomlyói Szűzanya oltalmában

Interjú Tamás Józseffel, a gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspökével 2007. március 22-24. között Ungváron tartott lelkigyakorlatot Tamás József, a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke. Ebből az alkalomból kérdeztük önmagáról...

Negyven év Japánban

Interjú Nemeshegyi Péter jezsuitával A hívek nagy örömére idén a nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédeket Nemeshegyi Péter jezsuita atya tartotta a beregszászi templomban. Találóan választotta ki a...

Idősebb Szent Jakab apostol

Ugyanannak a Zebedeus nevű gazdag halászmesternek és Szaloménak (később Szűz Mária barátnőjének és jeruzsálemi társnőjének) volt a fia, mint Szent János evangélista. Jakab arámi...

Isten szabadító ereje által (2 rész)

Előző számunkban Duda Szvorád domonkos atyával közöltünk interjút, akit életéről, papságáról és exorcista imaszolgálatáról kérdeztünk. Alább olvashatjuk az interjú második részét. - Tudjuk, hogy a...

A házassági válságok megelőzéséről

Előző számunkban a házasság válságos időszakairól ejtettünk szót. Most vizsgáljuk meg azt, mit tehetnek a házastársak a válságok megelőzőséért, gyógyításáért! A körülöttünk levő világ, a...

Animátorképzés Kárpátalján

Immár második éve folyik Kárpátalján animátorképzés a nyíregyházi székhellyel működő Inspi-Ráció egyesület és a Munkácsi Római Katolikus Püspökség Szervezőirodájának közreműködésével. Március 25-én került sor...

Mese – A pitypang bóbitája

Tücsök úrfi a hegedűjét hangolta, és körülnézett a réten, hogy melyik virágnak muzsikáljon. Megakadt a szeme a pitypangon. Igazán bájos volt, amint sárga szoknyáját...

Isten igájában

Remek erdélyi írónk, Nyíró József méltán élhetne ellenem a plágium vádjával, hiszen egyik - önéletrajzi - regényének címét vettem kölcsön az imént. Bízom azonban...

Szentháromság vasárnapja, Úrnapja

Egyházunk a húsvéti szent idő befejezése után két nagyon fontos főünnepet tart: ezek a Szentháromság vasárnapja és az Űrnapja. A Szentháromság hitünk legnagyobb titka. Az...

Merjük életünket Istenre bizni!

Amikor eljön az igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra... " (Jn 16,13b) Isten úgy alkotta meg az embert, hogy egészen a haláláig tökéletesedjen a...

Imaoldal

Jöjjön el a visszavonhatatlan elhatározás napja! Egy adott pillanatban nincs más kiút, csak a szabadság válasza, amikor az ember, akár a szakadékba, beleveti magát...

Burn-out tréning Szinyákon

Április 27-től 29-ig a szinyáki lelkigyakorlatos házban burn-out tréninget tartottak civil szervezetek vezetői és munkatársai számára, amit a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány szervezett a...

A munkácsi gyermekkórus Budapesten

Együtt utazni jó A munkácsi római katolikus gyermekórrus második vendégszereplése Budapest Wekerle-telepen 2007. május 4-én újra útnak indult az a két busz, amely a munkácsi gyermekkórus...

Ifjúsági találkozó Munkácson

2007. május 1-jén tartották meg a már hagyományossá vált ifitalálkozót Munkácson. Sokan jöttek el idén is az egyházmegye minden részéből. Volt, aki először jött....

Interjú Ladocsi Gáspár püspökkel

Örizzük meg a templomot, az iskolát és a családot! Interjú Ladocsi Gáspárral, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökével 2007. április 21-én, szombaton tartották az ungvári Szent György plébániatemplom...

Bérmálkozók a bérmálkozásról

Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől eredő Lelket, hogy megismerjük, amit Isten nekünk ajándékozott. Erről is beszélünk, nem az emberi bölcsesség...

Nem csak bérmálkozóknak…

Találkoztál már Jézussal. Bizonyosan megígérted már Neki, hogy nyomába szegődsz. Néhányszor láttad Jézus csodás tetteit is életedben, és egyesültél is vele a szentáldozásban. Mégis,...

Hírek

Május 1. Munkácson sor került a XII. Egyházmegyei Ifjúsági Találkozóra, melyre az egyházmegye minden részéből érkeztek fiatalok. Az előadásokat Losák István rahói plébános tartotta. Május 9. Megtartották...

Legolvasottabb

Új cikkek