Hit és Fény-találkozó Munkácson

2007. február 24-én Hit és Fény-találkozóra került sor Munkácson. A Hit és Fény közösség sérült - főleg értelmileg sérült - gyermekeket nevelő családokból, és...

Kedves Isten!

Gyerekek leveleiből Istenhez Hittanórán mesélték, hogy mit csinálsz. Ki végzi a munkád, amikor szabadságra mész? Honnan tudtad, hogy Te vagy Isten? A jelmezbálon ördögnek fogok öltözni. Nem...

Bioetika: élet-halál kérdések

Az abortusz és a fogamzásgátlás kérdései mellett, amelyekről már szó esett rovatunkban, napjainkban igen vitatott kérdés az eutanázia. A mai egészségügyben a korszerű technikai...

Vagyok-e valaki?

A helyes énkép Most induló sorozatunkban - melynek egy szakdolgozat képezi az alapját - a helyes önértékelés fontosságáról olvashatunk, valamint arról, mit tehet az az...

Megmenekültem a drog és az alkohol fogságából

Egy új ember tanúságtétele 34 éves vagyok. 30 éves koromig nagyon csúnya életet éltem: ittam, drogoztam, paráználkodtam és még sok más bűnt is elkövettem. Minél...

Tibi bácsi

Tibi bácsi, a munkácsi székesegyház sekrestyése idén töltötte be 80. életévét. Több mint hetven éve szolgál a templomban; először ministránsként, majd évtizedek óta sekrestyésként...

Simon és Júdás Tádé apostolok

Az Úr Jézus Krisztus tizenkét apostola közül Simonról és Júdás Tádéról tudunk a legkevesebbet az újszövetségi Szentírásból. Simon nevének jelentése "engedelmes" vagy "szomorúságot hordozó", héberül...

Várakozás az ünnepre

Talán éppen attól szépek és fontosak az ünnepek, hogy várakozni lehet rájuk. Ha csak úgy hirtelen itt teremne egy ünnep, készület nélkül, a meglepetés...

Hét tanács a Biblia évéhez

Belon Gellért püspököt, a Szentírás kiváló ismerőjét és magyarázóját egy lelkigyakorlat alkalmával valaki megkérdezte: "Hol lehet kapni olyan Bibliát, amely mindig ott nyílik ki,...

Új tető a nagybocskói templomon

December 8-án került sor a nagybocskói Szent Imre templom új tetejének megáldására. Az ünnepi szentmisét együtt mutatta be Majnek Antal püspök és Butsy Lajos...

A négy evangélium

Jézus Krisztus életét négy különálló, írott tudósításból -a négy evangéliumból - ismerjük. Miért volt szükség négy beszámolóra, amikor talán egy is elegendő lenne? A...

Bérmálkozók a bérmálkozásról

Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől eredő Lelket, hogy megismerjük, amit Isten nekünk ajándékozott. Erről is beszélünk, nem az emberi bölcsesség...

Imaoldal

Krisztus, te megnyitod szemünket szereteted csodájára. Mióta föltámadtál, Szentlelked által mindenkihez elmégy, akárhol éljen. De te, Föltámadott Urunk, még ennél is jobban szeretsz minket,...

Emlékezés Pásztor Ferenc beregszászi plébánosra

A beregszászi római katolikus templom falán fehér márványtábla emlékeztet Pásztor Ferencre, aki 1932-től szolgált a beregszászi egyházközségben. Nem egészen két évtizedig tehette ezt, ugyanis...

Imaoldal

Ennek az új esztendőnek kezdetén határozzuk el együtt, mindannyian, hogy Jézusért és Jézussal fogunk élni, és hogy ebben az évben boldogok és szentek leszünk. Legyen...

Szent Erzsébet és a szegények

"Ez időben egész Németországban borzasztó éhség uralkodott, mely két esztendeig tartott, és igen sokakat martalékul ejtett. A föld népe bejárta az erdőket és mezőket,...

A Festy-körkép – a teljes munkácsi panoráma!

Sokáig az élt a köztudatban, hogy a most Ópusztaszeren látható, híres Feszty-körkép a Vereckei-hágó környékét ábrázolja. Néhány éve fedezte fel Popovics Béla munkácsi tanár,...

Istengyermek, kit irgalmad közénk hozott…

"Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen!" (Jn.3,16.) Karácsonyaink külsőleg...

Ismét várjuk a Karácsonyt!

Gyermeki lelkülettel várjuk a mi Urunk eljövetelét - de azért ne zavarjon meg minket a gyerekek naiv várakozása az ajándékot hozó Jézuskára! Ellenkezőleg: tartsa...

Két történet

T. egyedüli gyermeke volt szüleinek, akik nagyon szerették. Hittek Istenben, ám ez nem játszott túlságosan meghatározó szerepet életükben. Fiukat azért egyházi gimnáziumba adták. Érettségi...

Legolvasottabb

Új cikkek