Mit üzen Isten az álmainkon keresztül?

A Szentírásban sok helyen találkozhatunk olyan történettel, melyben Isten álom által üzen az embernek, például Szent Józsefnek, Pilátus feleségének, Jákobnak és másoknak. Ezek szerint...
szentek

Szent Achatius és a Tizennégyek

Ma, amikor a krisztusi örömhírért vállalt újabb, modern kori vértanúság korába érkeztünk, talán érdemes visszatekinteni az első századok vértanúira is, illetve vértanúságuk gyümölcseire. Június...

Elsőáldozás Császlócon

A császlóci Nagyboldogasszony római katolikus templomban június 12-én elsőáldozásra került sor. 11 gyermek vette magához az Oltáriszentséget, hitünk szent titkát, Jézus Krisztust, aki a...
szentferenc

Szent Ferenc és a stigmatizált szentek

Egyházunk egyik legkedvesebb és legnépszerűbb szentje megtérésétől kezdve haláláig lángoló áhítattal és tisztelettel viseltetett a megfeszített Krisztus iránt. Megtérését követően, miután elhatározta, hogy a...

Szent Kristóf

Kristóf, a tizennégy segítő szent egyike a népies vallásosság talán legnépszerűbb alakja. Számos legendája azt sugallja, hogy ne csak keressük, hanem, ha megtaláltuk, szívünkben...
imakonyv-uj

A Kárpáti Harangszó új kiadása elé

Kedves Olvasóink! Szent Márton püspök jubileumi évében jelent meg és nemsokára kapható lesz egyházmegyei ima- és énekeskönyvünknek, a Kárpáti Harangszónak harmadik, javított és bővített...

Mészáros Domonkos atya lelkigyakorlata

Mészáros Domonkos OP atya tartott lelkigyakorlatot felnőttek számára február 19-21. között Szinyákon. A téma az isteni irgalmasság volt. Domonkos atya sokatmondó gondolatai segítettek bennünket...
Savio

Savio Szent Domonkos, a várandós édesanyák védelmezője

Savio Szent Domonkosnak, Don Bosco tanítványának életét sokan ismerjük. 1842. április 2-án született Rivában (Olaszországban), s 1857. március 9-én, 15 évesen halt meg. Ünnepe...
RahoSzines

Keresztút Rahóban

„Földi utainkon járva követni igyekszünk Jézust, törekszünk hasonlóvá válni a mi Üdvözítőnkhöz, hittel élni Urunk élő megismerésében, miközben másokat is arra buzdítunk, hogy szeretettel...
Interju

Kanadából Kárpátaljára

Vaski András Kanadából érkezett hozzánk, hogy önkéntesként szolgáljon Beregszászban és Munkácson, segítse az itteni közösségeket, valamint megismerje vidékünk magyarságát és szokásait. Szülőföldjéről, kárpátaljai tevékenységéről,...
Mennybemenetel

Nézzünk a felhő mögé! – Urunk mennybemeneteléről

Az egyik hittanórán éppen Krisztus mennybemeneteléről tanultunk, beszélgettünk. A gyerekek elmondták, hogy az esemény bibliai leírásából mit tartottak érdekesnek, fontosnak. Az egyik fiúnak a...
magyarok

Magyarok Nagyasszonya

Ünnepe: október 8.Röviddel II. János Pál pápa második lengyelországi zarándokútja előtt (melyre 1996-ban került sor – a szerk.) az egyik budapesti buszmegállóban középkorú házaspárral...
Rorate

Adventi Kyrie

Kántor: Kyrie eleisonNép: Szentek fényessége, mennynek ékessége:Uram, irgalmazz minekünk! K.: Christe eleisonN.: Istennek szent Fia, Mária magzatja:Krisztus, kegyelmezz minekünk! K.: Kyrie eleisonN.: Jöjj el...
Rat

Hazai hírek

November 5-én ünnepeltük a ráti Szent Mihály Gyermekotthon első háza megnyitásának 10. évfordulóját. A hálaadó szentmise főcelebránsa Majnek Antal püspök volt. Az ünneplés Ungváron...
AntonGots

Dr. Anton Gots atyára emlékezünk

Ez év novemberében múlt két éve, hogy nincs közöttünk Anton Gots atya, a kárpátaljai kamilliánus családok alapítója. Anton atya Magyarországon született, de mint oly...
Kilenc

Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül?

Élt egyszer egy szegény csizmadia itt ebben a nagy Pestvárosban, aki semmiképpen sem tudott a mesterségéből meggazdagodni. Nem azért, mintha az...

Úrnapi körmenet Csapon

A jelenlegi városi tanács hozzáálásának köszönhetően 77 év után, zúgó harangszó kíséretével, újra körmenetet tarthattunk Csap utcáin az Oltáriszentséggel. Az idősek elmondása szerint 1939-ben...
ujtas-01-25

A szent három nap ünneplése otthon

Nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat – kiemelt jelentőségű napok ezek a nagyböjtben, húsvétra való készületünkben, sőt egész életünkben. Mintha ezekben a napokban minden és mindenki lélegzetvisszafojtva...
Szentcsalad

Gyermek született, Fiú adatott nekünk… Karácsonyi gondolatok

A világtörténelem fordulópontja, az idők teljessége, Urunk, Jézus Krisztus születésének napja. Az egész teremtett világ erre a fordulópontra készült, de mégis milyen kevesen ismerték...
kapisztran

Kapisztrán Szent János

A német származású olasz ferencesről való megemlékezés, akit épp a magyar nemzet fogadott szentjei közé, idén különös aktualitást kap. 1456. július 22-én Nándorfehérvár alatt...

Legolvasottabb

Új cikkek