„Életünk megváltozik, de meg nem szűnik”

Minden érző szívű embert fájdalommal tölt el, ha szenvedőkkel találkozik, vagy ha egy szenvedővel él, dolgozik együtt. Növekszik fájdalmunk, ha úgy sejtjük, nincs is...
ima

Imaoldal

Legyen áldott az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában új életre hívott Jézusnak a halálból az élő reményre való feltámadása által,...

Házasság Hete Kárpátalján

Idén először a Kárpátaljai Családlánc szervezetei (Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete, Kezünkben a Jövő Alapítvány, Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, az egyházmegyei Szent Márton Karitász, a Csodaszarvas...
ujtas-02-211

Egy pálos szerzetes Kárpátalján

Puskás Róbert Antal, pálos szerzetes, a pálosszentkúti kolostor házfőnöke február 26-28-án nagyböjti lelkigyakorlatot tartott Beregszászban. Ebből az alkalomból beszélgettünk vele. – Miért választja egy...

Az irgalmasság napja Rahóban

Február 20-án tartották a rahói Nepomuki Szent János plébániatemplomban az irgalmasság napját. Megyéspüspökünk, Majnek Antal ünnepélyesen hozta be a templomba Tours-i Szent Márton ereklyéit...

Isten irgalmassága cselekedeteinkben

Ifjúsági találkozó Rahóban „Isten irgalmassága cselekedeteinkben” – ez volt a mottója a március 5-én Rahóban megrendezett ifjúsági találkozó- nak. Több mint 60 fiatal gyűlt...

Mészáros Domonkos atya lelkigyakorlata

Mészáros Domonkos OP atya tartott lelkigyakorlatot felnőttek számára február 19-21. között Szinyákon. A téma az isteni irgalmasság volt. Domonkos atya sokatmondó gondolatai segítettek bennünket...

Éljük az Igét!

Az irgalmasság évét éljük. A Szentírás olyan jelenetei jutnak eszembe, ahol Jézus mint irgalmas, szerető, jó atya jelenik meg. Az evangéliumok nagyon szépen elénk...

Vakáció!

A szünet (vagy a felnőtteknek a szabadság) a boldogság lehetősége. Aki hagyja, hogy Isten is jelen legyen idejében, a napokban, órákban, percekben, az megtapasztalja,...
ima

Imaoldal

„Amikor mély csend borított be mindent és az éjszaka közepéhez érkezett, mindenható szavad elindult az égből, a királyi trónusról". Isten akkor jön, amikor minden...

Bérmálás és templombúcsú Sislócon

Június 4-én bérmálással egybekötött templombúcsúra került sor a sislóci Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplomban. Az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor vette kezdetét. Petenko Miron...

Elsőáldozás Császlócon

A császlóci Nagyboldogasszony római katolikus templomban június 12-én elsőáldozásra került sor. 11 gyermek vette magához az Oltáriszentséget, hitünk szent titkát, Jézus Krisztust, aki a...

Interjú Landwehr Martin exorcista atyával

„Ne keressétek fel a jósokat, mert beszennyezitek magatokat” (Lev 19,31)Interjú Landwehr Martin exorcista atyával Tizenkét évvel ezelőtt érkezett Németországból Kárpátaljára. Először azt hitte, csak...

Kárpátaljai katolikus családok találkozója Beregszászon

A Beregszászi Római Katolikus Egyházközség és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet szervezésében rendezték meg a 3. Kárpátaljai Magyar Katolikus Családi Napot a helyi római katolikus templom...

Elsőáldozás Munkácson

Nagy és szép ünnepet tartottunk egyházközségünkben június 5-én: 16 gyermek járult elsőáldozáshoz. Régóta készülődtek a gyerekek erre az ünnepélyes pillanatra, ezért mindannyian nagy izgalommal...

Uram, jó nekünk itt lenni

Templom- és keresztszentelés Macsolán „… építsétek újjá a templomot! Kedvem találom majd benne és megdicsőülök általa – mondja az Úr. ( Aggeus könyve 1.8)...

Úrnapi körmenet Csapon

A jelenlegi városi tanács hozzáálásának köszönhetően 77 év után, zúgó harangszó kíséretével, újra körmenetet tarthattunk Csap utcáin az Oltáriszentséggel. Az idősek elmondása szerint 1939-ben...

XXI. Egyházmegyei Munkácsi Ifjúsági Találkozó

„Új szívet adok nektek.” – ez volt a jelmondata a XXI. Munkácsi Ifjúsági Találkozónak, melyet május 9-én rendeztek meg egyházmegyénk magyar és magyarul beszélő...

Perecsenyi ifjúsági találkozó

Május 7-én Kárpátalja különböző részeiből indultak útnak a fiatalok Perecseny felé, hogy részt vegyenek az ifjúsági találkozón, melynek témája ez volt: „Legyetek irgalmasok, amint...

Zarándoklat Mátraverebély Szentkútra

Május 28-án rendezték meg a Ferences Plébániák Zarándoklatát Mátraverebély-Szentkúton. A nagyszőlősi Mennybemenetel plébániáról Gergely atya vezetésével egy tízfős zarándok csoport vett részt. Megérkezésünkkor Papp...

Legolvasottabb

Új cikkek