„Soha ezelőtt nem voltam plébános” – Interjú Magyar Gergely ferences atyával

– Hol született, hol töltötte gyermekkorát? – A Jóisten Aprószentek ünnepén pottyantott le az égből. Egy nagycsaládban születtem hetedik gyermekként Solymár faluban. Szüleim Felvidékről származtak,...

A mártír sorsú iraki Ragheed Ganni atya

A mai világot elözönlő sokféle erőszak körülményei között hitéletünk számára komoly biztatást és megerősítést jelentenek korunk vértanúinak tanúságtételei. Ragheed Ganni atya alig 35 éves...

Pálforduló: Szent Pál apostol megtérése

Ami Saullal történt a damaszkuszi úton, az igazi megtérés volt: az értelem, a gondolkodás, az élet átformálása. Megtérése arra szólít fel mindannyiunkat, hogy elgondolkodjunk,...

Szeráfi rózsafüzér

Rózsafüzér-sorozatunkat a szeráfi rózsafüzér bemutatásával folytatjuk. Különösen ádventi és húsvéti időben ajánlott imádkozni. A Szent Ferenc-rendi hagyomány őrzi ezt a kedves történetet: Sienai Szent Bernardin...

Tömegeket mészárolt le az Egyház? Székely János püspök nyílt levele

Egy szombathelyi emlékműre kihelyezett, majd onnan eltávolított kereszt kapcsán írt cikkére a Magyar Kurír több negatív komment között olyat is kapott, melynek írója az...

Feltámadt Krisztus e napon, örvendezzünk!

Mindenütt a világon ezt kiáltják, ezt éneklik a keresztények. Számunkra ez nemcsak emlékezés arra a kétezer évvel ezelőtti csodára, amely megváltoztatta a világ sorsát,...

„Nem ti választottatok engem…” Papp Tihamér ferences atya aranymiséje Nagyszőlősön

Nagyböjt 4. vasárnapján, március 11-én Nagyszőlősön a Mennybemenetel plébániatemplom harangjai nagy ünnepre hívták a közelben élőket és a távolabbról érkezőket. A fél tízkor kezdődő...

Szűz Mária, az Egyház Anyja

A Szentatya az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció által kiadott dekrétummal 2018. március 3-án elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapját, melyet...

Aki az utolsó órában ment a szőlőbe – Emilia Fernandez Rodrigez...

2017. március 25-én emelték oltárra a spanyolországi Armeniában a második roma személyt, Emilia Fernandez Rodrigezt. A 24 éves fiatalasszony a baráti szolidaritás, az anyaság...

Fölragyog a fény – Boldoggá avatták Brenner Jánost

Hívek tízezrei gyűltek össze a magyar Egyház örömteli ünnepére, Brenner János vértanú pap boldoggá avatására május elsején Szombathelyen, az Emlékmű-dombon. A szentmise főcelebránsa Angelo...

Boldog Ceferino Giménez Malla, a cigányok védőszentje

Ceferino Giménez Malla, cigány nevén El Pelé, 1861-ben született a spanyolországi Benavent de Segrià közelében, Lérida tartományban. Szülei vándorcigányok voltak, két nővére és egy...

Így véd meg a Tízparancsolat a halálos betegségektől!

Szeretnék szigorúan politikamentesen hozzászólni egy kérdéshez, ami bár politikai ügyként merült fel a napokban, ennél jóval komolyabb horderejű téma. Dr. Kásler Miklós, az Országos Onkológiai...

Egymás felé áramló lehelet – Vianney Szent János gondolatai az Eucharisztiáról

Jézus Krisztus módot talált rá, hogy felmenjen a mennybe és ugyanakkor itt maradjon a földön. Megalapította az imádásra méltó Eucharisztia szentségét, hogy velünk maradhasson...

Boldog Bátori László

Munkájának legbecsesebb gyümölcse a jóformán teljes első magyar bibliafordítás, amely később eltűnt. Boldogként mégsem csak ezért tisztelik emlékét. Bátori László (egyes források szerint az erdélyi...

Krisztus a mennybe fölmene, alleluja!

Így kezdődik egyik legszebb, a mennybemenetelről szóló énekünk. Ebben az ujjongásban már benne van az a hit, amit az Egyházban évszázadok alatt kiforrott, amikor...

Hazai hírek, felhívások

Április 27-én került sor Ráton a Szent Mihály Gyermekotthon negyedik házának megáldására. Április 30-án Stanislav Zontak jelenlegi jeruzsálemi lazarista házfőnök Stanisław Irisik atyával együtt vizitáció...

Vacskamati virágja

Ott állt Vacskamati Mikkamakka előtt. Kicsit sírósan, kicsit nevetősen – egyszóval úgy, ahogy szokott. – Mikkamakka, ugye te mindent tudsz? – kérdezte reménykedve. Mikkamakka elég komor...

Jézus Anyja és a mi Anyánk

Május hónap folyamán égi Édesanyánkra, a Boldogságos Szűz Máriára irányul figyelmünk. Ő tiszteljük, amikor a loretói litánia egy-egy Máriáról vallotta tanítására azt feleljük: Könyörögj...

Tanúságtételek a szentségimádásról

Melinda (34 éves) Legjobban az esti szentségimádást szeretem. Az este sötétjéből belépni az Oltáriszentség fénykörébe – ez nekem a szentségimádás. Együttlét, ami elcsendesít gondot és...

Bérmálás Tiszabogdányban – 75 év után először

Talán nincs olyan ember, aki ne lenne tisztában egyházunk hét szentségével. A beavató szentségek (keresztség, bérmálás, Oltáriszentség) és a megváltás szentségei (a bűnbánat szentsége...

Legolvasottabb

Új cikkek