Kezdőlap 1999 1999. 3 szám IV évfolyam

1999. 3 szám IV évfolyam

Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora

„Néha egyetlen emberi lényben tömérdek természetfölötti szépség, kecsesség és erény összpontosul, s ezért bárminek szenteli is magát az ilyen lángész, minden cselekedete annyira isteni,...

AZ ATYA SZERET TITEKET” (vö. Jn 16,27)

Pápai üzenet a XIV. Ifjúsági Világnapra Kedves Fiatal Barátaim! 1. A nagy jubileum közeledtével 1999-nek az a feladata, hogy a hívő ember távlatait tágítsa...

Dr. Schmidt Béla: A PÚPOSOK ORSZÁGA

Az emberek között kevés a hitetlen. Már nagyobb százalékban akadunk közönyösökre. De mindkét csokrot felülmúlja a „gyávák" tömege. A vallási gyávaság nagyon emlékeztet a...

AD LIMINA APOSTOLORUM LÁTOGATÁS

A kanonikus jog elvárásai szerint ez év március 22. és 27. között az Ukrajnai Római Katolikus Egyház püspökei a katolikus egyház hierarchiájának visszaállítása óta...

HÚSVÉT FÉNYEI A MAGYAR KÖLTÉSZETBEN

A húsvét rendkívül gazdag élményanyaga világosan nyomon követhető a hazai költészet szinte valamennyi korszakában. A húsvéti ünnepkör dús örömforrásként árad szét a lírai alkotásokban:...

EGYHAZDOKTOROKROL RÖVIDEN

Az egyháztanítói méltóságot - címet (Egyházdoktor) csak a katolikus egyház vezette be a szentek világába. Az első „doktorrá avatás"-t a négy nyugati egyházatya esetében...

ISTEN LELKE A VIZEK FOLOTT

„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek...

Április szentjei

2. Paolai Szent Ferenc (I4l6-1507). Remetesége után a felebaráti szeretet apostola lett. Az általa alapított rend, a Legkisebb Testvérek Rendje betegeket ápol, szegényeket gondoz,...

Szomorúságotok örömre fordul” (Jn 16,20)

„Feltámadtam, és újból veled vagyok, alleluja!" - énekli a gregorián húsvéti szentmise első sora. Mekkora örvendezésre van okunk ennek hallatán! Az a Jézus, akinek...

GONDOLATOK AZ ÜNNEPRŐL

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen...! Tisztálkodjál belülről és kívülről! Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata...! Az ünnep a...

MINT HAL A VÍZBEN

Családias szellem Mi tarthatná össze a családot, ha egy kartonból kivágott játék lenne? Hasonló talán a kérdés: milyen kőből épül a boldog családi élet?...

Mit jelképez az Európai Unió lobogója?

Az Európai Közösség brüsszeli székháza előtt 1986. május 29-én vonták fel első alkalommal az Európai Unió csillagos zászlaját és hangzott el az unió „himnuszaként"...

LELKISÉGEK. MOZGALMAK

KATOLIKUS KARIZMATIKUS MEGÚJULÁS Elindulása és lényege A jelenkori katolikus karizmatikus megújulás 1967-ben indult el Amerikából. Azóta az egész világon elterjedt, és minden országban beilleszkedett...

FERENCES VILÁGI RENDI KÖZÖSSÉG ALAKUL HUSZTON

Assisi Szent Ferenc a pápa úr elé terjesztette jóváhagyásra rendjének nagyon egyszerű szabályát: a szerzetesek fogadalommal vállalják az evangélium szerinti életet. A szabály a...

KÖTŐDÉS A SZÜLŐFÖLDHÖZ

A Kötődés a Szülőföldhöz nevű kör vezetője vagyok közel 30 éve a Beregszászi Kossuth Lajos Középiskolában, amelyhez később csatlakoztak a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar...

Legolvasottabb

Új cikkek