Mit jelent számodra a feltámadás?

Gyakran összefutunk az utcán olyan emberekkel, akik kérdőívet szeretnének kitöltetni velünk. Ehhez néhány kérdésre kell válaszolnunk. Válaszaink rávilágítanak arra, milyen tudatosan és mélyen ismerjük...

Istennek kedves böjtünk

Ima, böjt, az irgalmasság cselekedetei – ennek a háromnak a gyakorlását kéri tőlünk Istenünk a nagyböjtben, a Húsvétra való készület idején. Hamvazószerdán, nagyböjt első...

Imaoldal

„Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért… Aki eszi...

Az Eucharisztia – csúcs és forrás

„Mi ez a fehér kenyér a pap kezében?” – kérdezte édesanyját egy alkalommal egy ötéves kisfiú a szentmise alatt. Az Egyház már kétezer éve...

Juhász Magda: Az elveszett varázspálca

Egyszer régen Meseországban igen nagy volt a riadalom. Nem akart elmúlni a tél. – Már tavaszodni kellene – morgolódott fázósan a király. De nemcsak a...

Az Úr az!

Jézus feltámadása utáni megjelenései között olvashatjuk azt a történetet is, amikor Tibériás tavánál szólítja meg a halászathoz visszatért apostolait. Bár látásuk elhomályosult és nem...

Összetartozás – A házasság világnapja elé

„Egyszer megszülettünk, ezért majd egyszer meghalunk. Adj hálát érte, hogy még együtt vagyunk. Mert volt már pár utunk és sok mindent tudunk, legfőképpen azt,...

Családi lelkiismeretvizsgálat

A nagyböjti időszak a bűnbánat ideje. Az Egyház ilyenkor nemcsak a gyónásra szólít fel bennünket, hanem arra is, hogy vizsgáljuk végig életünk különböző területeit,...

Ösztöndíjpályázat

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet a 2019/2020-es tanév I....

Az Atya és a Fiú Lelke – az újjáteremtő Lélek

Krisztus feltámadása után eltelik hétszer hét nap. Az ötvenedik napon eljön a Jézus által ígért Szentlélek a nap harmadik órájában, s eltölti az apostolokat,...

Oltáriszentség rózsafüzér

1. …aki a legméltóságosabb Oltáriszentséget értünk szerezte. Jézus Krisztus azért, hogy a világ végéig érzékelhetően köztünk maradhasson, – Júdás távozása után – megalapította az Oltáriszentséget. A...

A feltámadás kirobbanó ereje és öröme

Szeretném a kedves Olvasókat arra hívni, hogy most, húsvétkor szemléljék meg figyelmesen ez évi magyar nyelvű naptárunk képét. A kép a 15. századból származik,...

Pio atya misztikus látogatása Mindszenty bíborosnál

Szenttéavatási aktáiban Pio atyáról több mint száz esetet jegyeztek fel arról, amikor Isten kegyelmi adományaként egyszerre két helyen volt jelen. E természetfölötti jelenség neve...

„Hitünket megőriztük”. Paskai László bíboros 1989-es látogatásáról – még egyszer

1989-es kárpátaljai útja során Paskai László bíboros hat templomban celebrált szentmisét, tizenöt egyházközségben járt, buzdítva a híveket egyéni és közös imádságra, főleg papi hivatásokért. Hidász...

Imaoldal

Zarándokként járt az emberek földjén, útját, mint mindenki, a sírban fejezte be, de legyőzte a halált, és szeretetből, teljesen új módon, megnyitotta a földet...

A Gondviselés keze vezetett

Dr. Paskai László bíboros első kárpátaljai látogatásáról és annak előzményeiről Tíz esztendővel ezelőtt, 2008. november 20-án Paskai László bíboros a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány felkérésére előadást...
diocesis

Hazai hírek

Március 12-én a Kassa közelében fekvő Tőketerebesen (szlovákul: Trebišov) konferenciával emlékeztek Iglódy István minorita vértanúra halálának 380. évfordulója alkalmából. A konferencián részt vett Majnek...

Miről szól a Jézus Szíve tisztelet?

Minden hónap első péntekje a Jézus Szíve-tisztelet napja. Alacoque Szt Margit külön fölszólítást kapott az Úr Jézus Krisztustól, hogy minden hónap első péntekén járuljon...

Giuliani Szent Veronika

„Ó bűnnel élők, mindannyian közelítsetek Jézus szívéhez… Ő tárt karokkal vár titeket, hogy átölelhessen” – írja naplójában a szentté avatott kapucinus apáca, akinek életét...

„Ne csak az érzelmeknek tulajdonítsunk jelentőséget karácsonykor” – Interjú Makláry Ákossal

– Milyen alkalomból érkezett hozzánk Beregszászba? – Először két évvel ezelőtt jártam itt, amikor kineveztek a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökévé. Nagyon jó és élő kapcsolat...

Legolvasottabb

Új cikkek