A ZSIDÓSÁGGAL VALÓ VALLÁSI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA:

Emlékezünk: megfontolások a Soáról 3. rész 4. A náci antiszemitizmus és a Soá Föl kell tehát ismerni a különbséget az antiszemitizmus és az antijudaizmus...

ÍGY FOGADTAK EL AZ ABORTUSZTÖRVÉNYT AMERIKÁBAN

A történet elbeszélője Dr. Bernhard Nathanson, aki alapító tagja volt annak az akciócsoportnak, amely az abortusz legalizálásáért küzdött Amerikában. Később ő lett az első...

Jacques Maritain: A HIT ÚTJAI

III. Az igazolás elsőbbsége az igazsággal szembenA korunkra jellemző értelmi működés másik vonása természetesen következik az elsőből: az igazolás elsőbbségének nevezném ezt az igazsággal...

Legyetek egy szív! Egy lélek! Ifjúsági lelkiélet Felső-Tisza-vidéken

Az utóbbi időben keveset olvashattunk a Felső-Tisza-vidék ifjúságáról az Új Hajtásban. Most arra vállalkozom, hogy röviden leírjam, mi is történik vidékünkön.Técső és Huszt környékén...

CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ -1998. Pünkösd

Tavaly, 1997 nyarán Kárpátalja és a Felvidék fiatalsága (KIK) közös zarándoklaton vett részt, a Párizsi Világifjúsági Zarándoklaton. Sokaknak ez volt eddigi legszebb élményük 1998....

ALAPKŐLETÉTEL CSETFALVÁN

A CSETFALVI TEMPLOM ALAPÍTÓLEVELE„Lelkünk remél az Úrban. Ő a mi segítségünk és a pajzsunk. Szívünk őbenne ujjong, szent nevében bizakodunk. Kegyelmed őrködjék fölöttünk, Uram,...

PAPSZENTELÉS UNGVÁRON

Az ungvári Szent György-templom június 27-én zsúfolásig megtelt. Itt került sor Szulincsák Sándor diakónussá és Jaczkó József áldozópappá való szentelésére. Azért is nagy jelentőségű...

Hazai hivatások

Két új hivatással gazdagodott területünkön az anyaszentegyház, két helybeli fiatal állhatott a hívek szolgálatába. Velük beszélgettem néhány nappal ezelőtt.— Jaczkó József vagyok, 1969. március...

Augusztus-szeptember szentjei

Az imaapostolkodás augusztusi szándéka: A Szentlélek támasszon hiteles és vidám tanúkat a világban, akik az élő Istenről tanúskodjanak! 1. LIGOURI SZENT ALFONZ (1696 -1787)....

A MUNKÁCSI GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ RÖVID TÖRTÉNETE (1. rész)

Krisztus számára nincs faji és nemzeti megkülönböztetés, neki minden ember kedves, függetlenül attól, ki hová tartozik. Sajnos, régebben nem így volt ez még a...

GYEMANTMISE KASZONYBAN

Július 11-én, szombaton sokan zarándokoltak el Mezőkaszonyba, hogy részt vegyenek Károlyi Lajos pápai prelátus úr pappá szentelése 60-ik évfordulójának megünneplésén. Jóval a gyémántmise kezdete...

Pedagógusok lelkigyakorlata

Július 25-től Jeleníts István piarista atya vezetésével pedagógusok részére háromnapos lelkigyakorlat volt Munkácson. A lelkigyakorlat összefoglaló témája A keresztény nevelés a mai világban volt....

Karitászosok lelkigyakorlata

Kalkuttai Teréz anya ezen mély gondolata lett a mottója a Karitász lelkigyakorlatnak, amelyre idén augusztus l-jén a nagyszőlősi plébánián került sor. Az alapvető cél,...

„Sok falut szinte újból kell építeni…”

Beszélgetés Varga Gézával, a horvátországi magyar ajkú katolikusok helynökével Gyakran panaszkodunk egyre romló gazdasági helyzetünkre, kemény sorsunkra, nincstelenségünkre, emlegetjük a szép múltat, „amikor még...

A ZSIDÓSÁGGAL VALÓ VALIÁSI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA:

Emlékezünk: megfontolások a Soáról 4. rész A Harmadik Birodalom vezetői kezdetben el akarták űzni a zsidókat. Sajnos némelyik keresztény hagyományú nyugati ország kormánya, köztük...

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELŐTT

Szemelvények Szent Claret Mária Antal (1807-1870) gondolataiból. Jézust szólítja meg - mint a Vele való imaközösség tanítóját.P. Claret ezzel pontosan azt tanítja, amit Teréz...

Élő Ige az élő nyelvben Bibliai eredetű szólások és közmondások

Bekecs József „Minden nép nyelvében évezredek története szunnyad'" - írja Kertész Manó Szokásmondások című könyvének bevezetőjében. Sok hasonló meghatározással találkozhatunk, melyek mind a nyelv...

A huszadik század egyháza és a család

Az elmúlt századokban többé-kevésbé megvolt az összhang a társadalom és az egyház között a házasság és a család alapvető értékrendjének meghatározásában. Ennek eredményeként az...

A baba

Mikor megtudtuk, hogy kisbabát várunk, nagyon megörültünk neki. Úgy házasodtunk össze, hogy sok gyermeket szeretnénk, és várakozásunk, úgy tűnt, gyorsan beteljesedik. Röviddel ezután azonban...

KÖSZÖNETET MONDUNK ISTENNEK

A nagyszőlősi ferences atyák szervezésében évek óta nyaralhatnak gyerekek . Ebben az évben július 20-tól 25-ig egy beteg kislány édesapjával, 15 fogyatékos gyerek testvérével...

Legolvasottabb

Új cikkek