GYÖTRŐ GONDOK

Az embert „gyötrik a gondok". Mivel mérhetetlen, mivel végtelen, mindig van helye a gondok elraktározására. Vannak gonosz természetű gondok, ezeket ki kell küszöbölni. Vannak...

December szentjei

Imaszándék: A szegény és alázatos Krisztus Lelke támasszon az Egyházban hathatósabb közösségvállalást a szenvedőkkel és az élet peremére szorultakkal. 3. Xavéri Szent Ferenc (1506-1552)....

Teréz Anya üzenetei az év minden napjára

December 24. Ezt hozza nektek Teréz Anya szeretete: áldást és imákat, és Jézus örömével, szeretetével és békéjével teljes boldog karácsonyt, hogy újra megszülethessen Ő...

Április szentjei

SZENT ADALBERT Adalbert (nyelvújítási azonosítással Béla, szlovákul, csehül Vojtech), cseh főúri család sarja (956-997). Magdeburgban, a Német-Római Császárság keleti missziós központjában tanult, majd Rómában...

LELKISÉGEK, MOZGALMAK

HIT ÉS FÉNY A Hit és Fény közösségi mozgalom. A közösségek szívében az értelmileg súlyosan vagy enyhébben sérült emberek állnak. Velük vannak a szülők...

Michel Quoist – Mikor fogadod el végre önmagadat?

Sok ember bensőleg bénult, gátolt, korlátoltan és eredménytelenül tengeti életét, mert sohasem fogadta el önmagát korlátaival és képességeivel együtt.Az éleslátó, őszinte önbírálat, a hit...

PAPSZENTELÉS UNGVÁRON

Az ungvári Szent György-templom június 27-én zsúfolásig megtelt. Itt került sor Szulincsák Sándor diakónussá és Jaczkó József áldozópappá való szentelésére. Azért is nagy jelentőségű...

EGY KORSZAK VÉGE

Munkács körül volt egy „német sziget". Még van belőle egy kis maradék. E sorok írója három plébániát lát el, ahol még mindig német a...

„A SZERETET NEM ISMER HATÁRT”

A nyáron Papp Anikó nővér közbenjárásával felújult egy régi baráti kapcsolat, aminek az köszönhető, hogy a técsői és viski hittanos gyerekek eljuthattak Esztergomba.A meghívást...

Kárpátalján élő németek rövid története

A németek megtelepülése a mai Kárpátalja területén még a tatárjárás előtt elkezdődött.1. A legismertebb településük az egykori Beregszász, amelyet valószínűleg az Árpád-házi Géza és...

LÁZÁR

Jézus lelke mélyéig megrendült. Jézus könnyekre fakadt. A sírkamra egy dombba volt vájva. Oldalain, mint apró, kiszáradt erek, pergett a homok, néhány kavicsot sodorva...

A ZSIDÓSÁGGAL VALÓ VALLÁSI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA:

Emlékezünk: megfontolások a Soáról5. rész Előretekintés a közös jövőbe Amikor a zsidók és a keresztények jövőbeli kapcsolatait vizsgáljuk, először is katolikus testvéreinket szólítjuk fel...

Templomaink története – PÓSAHÁZA

A munkácsi vár körül épült települések közül a mai Pósa-háza is beleolvadt (közigazgatásilag) Munkács városába. Eredetileg a vár környéki erdőség részét képezte.- Mit tudunk...

Élő Ige az élő nyelvben

Bibliai eredetű szólások és közmondások (3.)22. Hitetlen Tamás Jelentése: 1. Olyan emberre mondják, aki nem könnyen hisz el dolgokat; csak akkor hisz, ha bizonyítanak,...

KLARISSZA NŐVÉREK KÁRPÁTALJÁN

Két klarissza nővérrel beszélgetek itt a nagyszőlősi plébánia épületében. Az életükről, a klarisszák lelkiségéről és életmódjáról érdeklődöm a nővérektől. Azt kérném, hogy mutatkozzanak be...

VÉRCSAPSZÉK SZOLOVKIBAN

És amikor felbontotta az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéjéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet...

ROMZSA TÓDOR FÖLDI MARADVÁNYAI KÜLÖNÖS MEGTALÁLÁSÁNAK TÖRTÉNETE (2.)

Biztosan e századi temetkezésnek látszik, meglehetősen szegényes a korhadt fakoporsó, viszonylag épek a textíliák. Közben előkerül a hiányzó pofacsontrész, némi foghiánnyal - csak nem...

A ZSIDÓSÁGGAL VALÓ VALLÁSI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA:

Emlékezünk: megfontolások a Soáról 2. rész 3. A zsidók és a keresztények közti kapcsolatA zsidók és a keresztények kapcsolatának története fájdalmakkal teli. Őszentsége, II....

MARAMAROS

Az 1904-es Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség által kiadott jubileumi évkönyvben Kárpátalja a következő főesperesi területekre van felosztva: Ung, Bereg, Máramaros Főesperessége. Trianon után 78...

„Sok falut szinte újból kell építeni…”

Beszélgetés Varga Gézával, a horvátországi magyar ajkú katolikusok helynökével Gyakran panaszkodunk egyre romló gazdasági helyzetünkre, kemény sorsunkra, nincstelenségünkre, emlegetjük a szép múltat, „amikor még...

Legolvasottabb

Új cikkek