Newman bíboros írásaiból

Miért ajándékozta Isten nekünk az Ő Igéjét? Mert mi annyira tudatlanok vagyunk. Az apostolok őrzésére bízott szent értékek azok a rendkívüli lelki áldások, melyek Krisztusból...

Kárpátalján élő németek rövid története

A németek megtelepülése a mai Kárpátalja területén még a tatárjárás előtt elkezdődött.1. A legismertebb településük az egykori Beregszász, amelyet valószínűleg az Árpád-házi Géza és...

Élő Ige az élő nyelvben Bibliai eredetű szólások és közmondások

Bekecs József „Minden nép nyelvében évezredek története szunnyad'" - írja Kertész Manó Szokásmondások című könyvének bevezetőjében. Sok hasonló meghatározással találkozhatunk, melyek mind a nyelv...

Az AMWAY-ről

1. MEGALAKULÁSA 1959-ben egy elhagyatott tankolóállomáson Richárd de Vos és Jay Van Andel indított el 500 dollárral egy olyan vállalkozást, amely a világ legsikeresebb...

LÁZÁR

Jézus lelke mélyéig megrendült. Jézus könnyekre fakadt. A sírkamra egy dombba volt vájva. Oldalain, mint apró, kiszáradt erek, pergett a homok, néhány kavicsot sodorva...

El-elgondolkodott rajta…

Az Atyához tartozásunk szabadít meg minket a téves istenfogalmaktól, és ez szabadít meg a téves istenpótlékoktól: a helytelen életvezetéstől és következményeitől. Ha Iz 43,1-7...

Szent Márton-napi búcsú

Tíz év egy ember életében nem nagyon sok. Tíz évvel ezelőtt ezekben az órákban nagy izgalommal közeledtem Záhony felé, hogy átjuthatok-e ide az egri...

Élő Ige az élő nyelvben

Bibliai eredetű szólások és közmondások (4.) 36. Ki kardot ránt, kard által vész el. Jelentése: Amilyen módszerrel valaki tőrbe akarja csalni, elpusztítani a másikat,...

A baba

Mikor megtudtuk, hogy kisbabát várunk, nagyon megörültünk neki. Úgy házasodtunk össze, hogy sok gyermeket szeretnénk, és várakozásunk, úgy tűnt, gyorsan beteljesedik. Röviddel ezután azonban...

„ÉRTÉKET A KÉPERNYŐRE!”

„ÉRTÉKET A KÉPERNYŐRE!" A televízió más tömegtájékoztatási eszközökkel együtt életünk állandó kísérője. Aggodalommal és növekvő elégedetlenséggel figyeljük, hogy a képernyőn sok az erőszak, a...

VÁRPALÁNKA – JÉZUS SZÍVE TEMPLOM

    Várpalánka közvetlenül a munkácsi vár alatt kialakult község. „A XVII. század végén, amikor a várat Zrínyi Ilona védelmére a lent széles árokkal övezett...

NYARALóK „TÍZPARANCSOLATA”

Mikor kézhez veszed e lapot, már a tanév vége van. „Szétrebbennek" a közösségek, nyaralni megyünk. Utazunk, de a nagy mozgások közepette is az Egyház...

Június szentjei

IMASZÁNDÉK: Az egész egyház ismerje fel a Szentlelket, mint az új „evangelizálás fő cselekvőjét", és Őt hívja szüntelenül segítségül. 1. JUSZTINUSZ (100 körül—163). A...

Augusztus-szeptember szentjei

Az imaapostolkodás augusztusi szándéka: A Szentlélek támasszon hiteles és vidám tanúkat a világban, akik az élő Istenről tanúskodjanak! 1. LIGOURI SZENT ALFONZ (1696 -1787)....

KLARISSZA NŐVÉREK KÁRPÁTALJÁN

Két klarissza nővérrel beszélgetek itt a nagyszőlősi plébánia épületében. Az életükről, a klarisszák lelkiségéről és életmódjáról érdeklődöm a nővérektől. Azt kérném, hogy mutatkozzanak be...

Advent, a várakozás ideje

Most advent van, a várakozás ideje. Mindenki várja a „szentséges éj"-t, a Gyermek, a Megváltó születését.Most mindenki buzgón készül a Szeretet ünnepére. Minden este,...

Április szentjei

SZENT ADALBERT Adalbert (nyelvújítási azonosítással Béla, szlovákul, csehül Vojtech), cseh főúri család sarja (956-997). Magdeburgban, a Német-Római Császárság keleti missziós központjában tanult, majd Rómában...

A SZERETET – ÖNMAGUNK ODAAJÁNDÉKOZÁSA

A SZERETET ÖNMAGUNK ODAAJÁNDÉKOZÁSA Mindenki a szeretetről beszél, a szeretet után kiált, a szeretetről dalol, vagy a szeretet után sír. Az emberek a szeretet...

Ifjúsági találkozó Munkácson

Május 16-án rendezték meg Munkácson a kárpátaljai római katolikus fiatalok ifjúsági találkozóját. Szinte valamennyi egyházközségből érkeztek fiatalok, összesen mintegy 460-an, nem kevés munkát adva...

Nancy és Toul egyházmegye püspöki helynökének levele a kárpátaljai katolikus ifjúsághoz

Nancy és Tóul egyházmegye Ifjúsági pasztoráció Kedves barátaim!     II. János Pál pápa felhívására a Világifjúsági Napokkal együtt egy különleges 1997-es esztendőt éltünk meg.  ...

Legolvasottabb

Új cikkek