Newman bíboros írásaiból

Miért ajándékozta Isten nekünk az Ő Igéjét? Mert mi annyira tudatlanok vagyunk. Az apostolok őrzésére bízott szent értékek azok a rendkívüli lelki áldások, melyek Krisztusból...

Kárpátalján élő németek rövid története

A németek megtelepülése a mai Kárpátalja területén még a tatárjárás előtt elkezdődött.1. A legismertebb településük az egykori Beregszász, amelyet valószínűleg az Árpád-házi Géza és...

Élő Ige az élő nyelvben Bibliai eredetű szólások és közmondások

Bekecs József „Minden nép nyelvében évezredek története szunnyad'" - írja Kertész Manó Szokásmondások című könyvének bevezetőjében. Sok hasonló meghatározással találkozhatunk, melyek mind a nyelv...

Az AMWAY-ről

1. MEGALAKULÁSA 1959-ben egy elhagyatott tankolóállomáson Richárd de Vos és Jay Van Andel indított el 500 dollárral egy olyan vállalkozást, amely a világ legsikeresebb...

El-elgondolkodott rajta…

Az Atyához tartozásunk szabadít meg minket a téves istenfogalmaktól, és ez szabadít meg a téves istenpótlékoktól: a helytelen életvezetéstől és következményeitől. Ha Iz 43,1-7...

LÁZÁR

Jézus lelke mélyéig megrendült. Jézus könnyekre fakadt. A sírkamra egy dombba volt vájva. Oldalain, mint apró, kiszáradt erek, pergett a homok, néhány kavicsot sodorva...

Élő Ige az élő nyelvben

Bibliai eredetű szólások és közmondások (4.) 36. Ki kardot ránt, kard által vész el. Jelentése: Amilyen módszerrel valaki tőrbe akarja csalni, elpusztítani a másikat,...

Szent Márton-napi búcsú

Tíz év egy ember életében nem nagyon sok. Tíz évvel ezelőtt ezekben az órákban nagy izgalommal közeledtem Záhony felé, hogy átjuthatok-e ide az egri...

A SZERETET – ÖNMAGUNK ODAAJÁNDÉKOZÁSA

A SZERETET ÖNMAGUNK ODAAJÁNDÉKOZÁSA Mindenki a szeretetről beszél, a szeretet után kiált, a szeretetről dalol, vagy a szeretet után sír. Az emberek a szeretet...

JÉZUS – ÚT, IGAZSÁG, ÉLET

„Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam (Jn 14,6). November - halottak hónapja! Nem...

A baba

Mikor megtudtuk, hogy kisbabát várunk, nagyon megörültünk neki. Úgy házasodtunk össze, hogy sok gyermeket szeretnénk, és várakozásunk, úgy tűnt, gyorsan beteljesedik. Röviddel ezután azonban...

KLARISSZA NŐVÉREK KÁRPÁTALJÁN

Két klarissza nővérrel beszélgetek itt a nagyszőlősi plébánia épületében. Az életükről, a klarisszák lelkiségéről és életmódjáról érdeklődöm a nővérektől. Azt kérném, hogy mutatkozzanak be...

VÁRPALÁNKA – JÉZUS SZÍVE TEMPLOM

    Várpalánka közvetlenül a munkácsi vár alatt kialakult község. „A XVII. század végén, amikor a várat Zrínyi Ilona védelmére a lent széles árokkal övezett...

NYARALóK „TÍZPARANCSOLATA”

Mikor kézhez veszed e lapot, már a tanév vége van. „Szétrebbennek" a közösségek, nyaralni megyünk. Utazunk, de a nagy mozgások közepette is az Egyház...

„ÉRTÉKET A KÉPERNYŐRE!”

„ÉRTÉKET A KÉPERNYŐRE!" A televízió más tömegtájékoztatási eszközökkel együtt életünk állandó kísérője. Aggodalommal és növekvő elégedetlenséggel figyeljük, hogy a képernyőn sok az erőszak, a...

A PÁPA A KELETI EGYHÁZAK HÍVEIHEZ IS SZÓLT

Vatikán: Január 6-án déli 12 órakor a Szent Péter térre gyűlt több, mint húszezer hívőhöz szólva a pápa az Úrangyala imádság előtti beszédében Krisztus...

Június szentjei

IMASZÁNDÉK: Az egész egyház ismerje fel a Szentlelket, mint az új „evangelizálás fő cselekvőjét", és Őt hívja szüntelenül segítségül. 1. JUSZTINUSZ (100 körül—163). A...

Április szentjei

SZENT ADALBERT Adalbert (nyelvújítási azonosítással Béla, szlovákul, csehül Vojtech), cseh főúri család sarja (956-997). Magdeburgban, a Német-Római Császárság keleti missziós központjában tanult, majd Rómában...

Augusztus-szeptember szentjei

Az imaapostolkodás augusztusi szándéka: A Szentlélek támasszon hiteles és vidám tanúkat a világban, akik az élő Istenről tanúskodjanak! 1. LIGOURI SZENT ALFONZ (1696 -1787)....

A VISKI TEMPLOM TÖRTÉNELMÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA 100 ÉVES FENNÁLLÁSÁNAK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

    Visk nagyközséget, mint a többi mára-marosi koronavárost is, királytól nyert kiváltságok illették. Már a XVI. század elején említés van plébánosáról a pápai tized...

Legolvasottabb

Új cikkek