Newman bíboros írásaiból

Miért ajándékozta Isten nekünk az Ő Igéjét? Mert mi annyira tudatlanok vagyunk. Az apostolok őrzésére bízott szent értékek azok a rendkívüli lelki áldások, melyek Krisztusból...

Élő Ige az élő nyelvben Bibliai eredetű szólások és közmondások

Bekecs József „Minden nép nyelvében évezredek története szunnyad'" - írja Kertész Manó Szokásmondások című könyvének bevezetőjében. Sok hasonló meghatározással találkozhatunk, melyek mind a nyelv...

Kárpátalján élő németek rövid története

A németek megtelepülése a mai Kárpátalja területén még a tatárjárás előtt elkezdődött.1. A legismertebb településük az egykori Beregszász, amelyet valószínűleg az Árpád-házi Géza és...

Élő Ige az élő nyelvben

Bibliai eredetű szólások és közmondások (4.) 36. Ki kardot ránt, kard által vész el. Jelentése: Amilyen módszerrel valaki tőrbe akarja csalni, elpusztítani a másikat,...

Az AMWAY-ről

1. MEGALAKULÁSA 1959-ben egy elhagyatott tankolóállomáson Richárd de Vos és Jay Van Andel indított el 500 dollárral egy olyan vállalkozást, amely a világ legsikeresebb...

El-elgondolkodott rajta…

Az Atyához tartozásunk szabadít meg minket a téves istenfogalmaktól, és ez szabadít meg a téves istenpótlékoktól: a helytelen életvezetéstől és következményeitől. Ha Iz 43,1-7...

KLARISSZA NŐVÉREK KÁRPÁTALJÁN

Két klarissza nővérrel beszélgetek itt a nagyszőlősi plébánia épületében. Az életükről, a klarisszák lelkiségéről és életmódjáról érdeklődöm a nővérektől. Azt kérném, hogy mutatkozzanak be...

JÉZUS – ÚT, IGAZSÁG, ÉLET

„Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam (Jn 14,6). November - halottak hónapja! Nem...

Élő Ige az élő nyelvben

Bibliai eredetű szólások és közmondások (2.) 9. Nem az a bűn, ami bemegy, hanem ami kijön. Jelentése: Nem az evés-ivással, a böjt megszegésével, hanem...

LÁZÁR

Jézus lelke mélyéig megrendült. Jézus könnyekre fakadt. A sírkamra egy dombba volt vájva. Oldalain, mint apró, kiszáradt erek, pergett a homok, néhány kavicsot sodorva...

NYARALóK „TÍZPARANCSOLATA”

Mikor kézhez veszed e lapot, már a tanév vége van. „Szétrebbennek" a közösségek, nyaralni megyünk. Utazunk, de a nagy mozgások közepette is az Egyház...

Szent Márton-napi búcsú

Tíz év egy ember életében nem nagyon sok. Tíz évvel ezelőtt ezekben az órákban nagy izgalommal közeledtem Záhony felé, hogy átjuthatok-e ide az egri...

A Titanic pusztulása

            A Titanic 1912. április 15-én ért tragikus véget, de azóta sem szűnt meg foglalkoztatni az emberek képzeletét. Az elmúlt években sikerült rábukkanni a...

A SZERETET – ÖNMAGUNK ODAAJÁNDÉKOZÁSA

A SZERETET ÖNMAGUNK ODAAJÁNDÉKOZÁSA Mindenki a szeretetről beszél, a szeretet után kiált, a szeretetről dalol, vagy a szeretet után sír. Az emberek a szeretet...

A PÁPA A KELETI EGYHÁZAK HÍVEIHEZ IS SZÓLT

Vatikán: Január 6-án déli 12 órakor a Szent Péter térre gyűlt több, mint húszezer hívőhöz szólva a pápa az Úrangyala imádság előtti beszédében Krisztus...

Április szentjei

SZENT ADALBERT Adalbert (nyelvújítási azonosítással Béla, szlovákul, csehül Vojtech), cseh főúri család sarja (956-997). Magdeburgban, a Német-Római Császárság keleti missziós központjában tanult, majd Rómában...

A VISKI TEMPLOM TÖRTÉNELMÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA 100 ÉVES FENNÁLLÁSÁNAK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

    Visk nagyközséget, mint a többi mára-marosi koronavárost is, királytól nyert kiváltságok illették. Már a XVI. század elején említés van plébánosáról a pápai tized...

VÁRPALÁNKA – JÉZUS SZÍVE TEMPLOM

    Várpalánka közvetlenül a munkácsi vár alatt kialakult község. „A XVII. század végén, amikor a várat Zrínyi Ilona védelmére a lent széles árokkal övezett...

ALAPKŐLETÉTEL CSETFALVÁN

A CSETFALVI TEMPLOM ALAPÍTÓLEVELE„Lelkünk remél az Úrban. Ő a mi segítségünk és a pajzsunk. Szívünk őbenne ujjong, szent nevében bizakodunk. Kegyelmed őrködjék fölöttünk, Uram,...

Nancy és Toul egyházmegye püspöki helynökének levele a kárpátaljai katolikus ifjúsághoz

Nancy és Tóul egyházmegye Ifjúsági pasztoráció Kedves barátaim!     II. János Pál pápa felhívására a Világifjúsági Napokkal együtt egy különleges 1997-es esztendőt éltünk meg.  ...

Legolvasottabb

Új cikkek