Kezdőlap 1997 1997. 6 szám II évfolyam

1997. 6 szám II évfolyam

A Háló a Kárpát-medencében

Az utóbbi időben egyre gyakrabban bukkannak elő az egész Kárpát-medencét átfogó-behálózó rendezvényekre való meghívások.1. A Magyarok Világszövetsége létrehozta a Magyar Ifjak Világszövetségét.2. Egyre több...

SZENT MARTON ÉLETE

Márton Krisztus után 316-ban vagy 317-ben született Sabariában. Szülei jómódban élő pogányok voltak. Apja a római légió tisztjeként szolgált. A források tanúsága szerint édesapja...

MIKOR BESZÉLHETÜNK KÖZÖSSÉGRŐL? (1.)

A katolikus keresztények közösségei (az evangélikus keresztények között már régen természetességnek számítanak) - különösebben a fiatalabb nemzedék köreiben - egyre inkább szükségszerűnek látszanak a...

KÁRPÁTALJAI IFJÚSÁGI ZARÁNDOKLAT

Amikor hallottunk arról, hogy Kárpátalján indul egy ifjúsági zarándoklat, amelyre szeretettel várnak bennünket is, mint kárpátaljai ferences növendékeket, igazán örültünk neki, de egyáltalán nem...

MI IGY ELTÜK MEG

Nagymaros immár történelem. Több, mint negyedszázada gyűlnek össze itt a katolikus fiatalok évente kétszer. A kezdetek kezdetén itt megjelenni tanúságtételnek számított az akkori időkben.Nagymarosnak...

KÁRPÁTALJA ELSŐ PÜSPÖKE

1997. október 7-én pápa urunk Majnek Antal atyát eddigi segédpüspöki megbízatása után kinevezte Kárpátalja apostoli kormányzójának. Antal atyát arról kérdeztem, mit is jelent új...

AZ UZSOKI HÁGÓ FELÉ

A nyár folyamán a palágykomoróci hittanos csoportnak sok szép élményben volt része. Két kirándulást is szerveztek számunkra a Kárpátokba: az egyiket Vereckére, a másikat...

POZITÍV ÉS NEGATÍV CSALÁDTERVEZÉS

A fogamzásgátlás kérdésköre elválaszthatatlan egy adott ország erkölcsi fejlettségétől és mentálhigiénés állapotától. A fogamzásgátló módszerek bevezetése az egyes országokban mélyreható ideológiai és szociális változásokat...

NEM SZŰNT MEG LÉTEZNI

(Beszélgetés Markián Trofimiakkal, a Lembergi érsekség segédpüspökével, lucki fővikáriussal) Kérdés: Excellenciás úr, a kormány általi hivatalos bejegyzéssel véget ért a Lucki Egyházmegye feltámadásának folyamata?Válasz:...

HOVÁ SIETSZ?

Milyen sokszor megsérti az ember felebarátját figyelmetlenségével! Az elfoglaltság, a rohanó világ viszi előre, megvakítja, gyakran elzárja tőle a lehetőséget, hogy gyönyörködjön valamiben vagy...

Viski hittantábor

Augusztus 4-8 között, hétfőtől péntekig a técsői, bustyaházi, kerekhegyi ukrán anyanyelvű gyerekek huszonketten, három segítő és két felnőtt vezetésével- a viski plébánián tartottak nyári...

Chiara Lubich és a Fokoláre mozgalom

Chiara Lubich, a Fokoláre mozgalom alapítója és elnöke 1920-ban született Trentóban. A második világháború alatt, 23 évesen kezdi el néhány társnőjével azt az evangéliumi...

Mózes korából származó tábort fedeztek fel

Jeruzsálem: Izraelben, a Negev-sivatagban megtalálták annak a zsidó tábornak a maradványait, amelyben a Biblia elbeszélése szerint a zsidók egyiptomi kivonulása során Jahve a fürjek...

NYÍLT LEVÉL MOLNÁR MIKLÓS PLÉBÁNOSNAK

Tisztelt Miklós atya! Örömmel tudatjuk, hogy 1997. szeptember 28-án megtartottuk templomunk Szent Mihály-napi búcsúját.Az ünnepre nagy lelkesedéssel készült a falu apraja-nagyja. A megelőző héten...

Augusztus 31-én szentelte fel Majnek Antal püspök az új Szent Kereszttemplomot...

A prédikációt Josef Trunk atya tartotta, aki Németországból azzal a céllal érkezett a faluba, hogy rövid időt töltsön itt - de, amint elmondta, fogva...

Jézus az élet

1. rész Az élet...De mi az élet?Az élet egy titok, egy misztérium. Isten biztosan ismeri, mert ő teremtette. Ha kívülről figyeljük meg az életet,...

PAPJAINK 1997-BEN

  LAKÓHELY NÉV MIÓTA RENDJE HONNAN JÖTT? Munkács...

„BOLDOGOK, AKIKET AZ IGAZSAGERT ÜLDÖZNEK!”

Romzsa Tódor halálának 50. évfordulójára Isten szolgája, Dr. Romzsa Tódor a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspöke 1911. április 14-én született Nagybocskón. Édesapja, Romzsa Pál...

HATÁROK NÉLKÜL

Táborozásunk élményeit a végén kezdem: a csáfordjánosfai nemzetközi gyermektábor (hivatalos nevén Magyar Gyermekek Világtalálkozója) záróestjén rendezett tábortűzi éneklésre a beregszászi csapatot kérték fel. Az...

Legolvasottabb

Új cikkek