Kezdőlap 1998 1998. 6 szám III évfolyam

1998. 6 szám III évfolyam

Newman bíboros írásaiból

Miért ajándékozta Isten nekünk az Ő Igéjét? Mert mi annyira tudatlanok vagyunk. Az apostolok őrzésére bízott szent értékek azok a rendkívüli lelki áldások, melyek Krisztusból...

KLARISSZA NŐVÉREK KÁRPÁTALJÁN

Két klarissza nővérrel beszélgetek itt a nagyszőlősi plébánia épületében. Az életükről, a klarisszák lelkiségéről és életmódjáról érdeklődöm a nővérektől. Azt kérném, hogy mutatkozzanak be...

El-elgondolkodott rajta…

Az Atyához tartozásunk szabadít meg minket a téves istenfogalmaktól, és ez szabadít meg a téves istenpótlékoktól: a helytelen életvezetéstől és következményeitől. Ha Iz 43,1-7...

ALAPKŐLETÉTEL CSETFALVÁN

A CSETFALVI TEMPLOM ALAPÍTÓLEVELE„Lelkünk remél az Úrban. Ő a mi segítségünk és a pajzsunk. Szívünk őbenne ujjong, szent nevében bizakodunk. Kegyelmed őrködjék fölöttünk, Uram,...

HARMAS ÜNNEP A KONCHAZI TEMPLOMBAN

Felejthetetlen ünnepnap volt 1997. október 26-án a koncházi római katolikus templomban. Öt éve, hogy felszentelték a templomot, és erre a jubileumi ünnepre kész lett...

Legyetek egy szív! Egy lélek! Ifjúsági lelkiélet Felső-Tisza-vidéken

Az utóbbi időben keveset olvashattunk a Felső-Tisza-vidék ifjúságáról az Új Hajtásban. Most arra vállalkozom, hogy röviden leírjam, mi is történik vidékünkön.Técső és Huszt környékén...

Július szentjei

Imaszándék: A családokat a hűség és szeretet szelleme vezesse! 2. Sarlósboldogasszony. Mária látogatása Szent Erzsébetnél. „Áldottabb vagy te minden asszonynál!" - mondja Erzsébet Máriának....

CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ -1998. Pünkösd

Tavaly, 1997 nyarán Kárpátalja és a Felvidék fiatalsága (KIK) közös zarándoklaton vett részt, a Párizsi Világifjúsági Zarándoklaton. Sokaknak ez volt eddigi legszebb élményük 1998....

TEMPLOMAINK TÖRTÉNETE

Az alsógerebeni Keresztelő Szent Jánosról elnevezett templom A munkácsi várhoz különféle majorok és tanyák is tartoztak, így fatelepek, halastavak, vadaskertek. Az egyik ilyen birtok...

Izrael fontolóra veszi, hogy újra megnyitja Jézus keresztelőhelyét

Jeruzsálem: Az izraeli kormány hivatalosan is bejelentette: tanulmányozza annak a lehetőségét, hogy a Nagy Jubileum alkalmával a turisták számára ismét megnyitják a Jordán folyó...

GORETTI MÁRIA – A TISZTASÁG VÉRTANÚJA

Az ősegyház gyermek vértanúinak az erős hitét és Krisztus iránti végtelen szeretetét lehet és kell felismernünk az egyház 12 éves vértanújában, a tisztaság áldozatában,...

ÍGY FOGADTAK EL AZ ABORTUSZTÖRVÉNYT AMERIKÁBAN

A történet elbeszélője Dr. Bernhard Nathanson, aki alapító tagja volt annak az akciócsoportnak, amely az abortusz legalizálásáért küzdött Amerikában. Később ő lett az első...

Jacques Maritain: A HIT ÚTJAI

III. Az igazolás elsőbbsége az igazsággal szembenA korunkra jellemző értelmi működés másik vonása természetesen következik az elsőből: az igazolás elsőbbségének nevezném ezt az igazsággal...

VÉRCSAPSZÉK SZOLOVKIBAN

És amikor felbontotta az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéjéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet...

MIT TEGYEK A SZENTLELEK EVEBEN, HOGY MÉLYEBBEN TALÁLKOZHASSAM VELE?

Felajánlás a SzentléleknekSzentlélek Úristen, ma át szeretném Neked adni magamat egészen!Alakítsd ki bennem Jézust, vezess be az igazi keresztény életbe: a Szentháromság életébe!Szentlélek! -...

A ZSIDÓSÁGGAL VALÓ VALLÁSI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA:

Emlékezünk: megfontolások a Soáról 3. rész 4. A náci antiszemitizmus és a Soá Föl kell tehát ismerni a különbséget az antiszemitizmus és az antijudaizmus...

Legolvasottabb

Új cikkek