Kezdőlap 1999 1999. 1 szám IV évfolyam

1999. 1 szám IV évfolyam

Ne féljetek!

A karácsonyi olvasmányokban található Izajásnak az az idézete, amely számomra sokatmondó: „A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát."A sötétségről nekem - meg talán...

Válaszoljunk Isten türelmes, hűséges szeretetére még szófogadóbb gyermeki odaadással

Interjú Majnek Antal püspökkel - Elmúlt egy újabb év a fiatal kárpátaljai egyház történetében. Mire emlékszik szívesen vissza a Püspök Atya?- Legnagyobb örömöm talán...

Elő Ige az élő nyelvben

Bibliai eredetű szólások és közmondások (5.) 49. Kősziklára épít (épül). Jelentése: Biztos, szilárd alapokra épít (épül).Eredete: „Aki hallgatja szavamat és tettekre is váltja, az...

Az Úrnak szüksége van Rád!

„Aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt... " (Mt16,24) Nem találtad még meg helyedet a világban? Figyelj oda egy kicsit a belső hangra, szállj le...

IMÁDSÁG KELL A SZENVEDŐNEK…

Az egyik nyugdíjasoknak tartott hittanórán a szentgyónásról hallottunk igen szép előadást. Itt jutott eszembe Reviczky Gyula egy kedves verse, melyben a költő leírja egész...

A NAPTÁR RÖVID TÖRTÉNETE

Azok, akik február 29-én születtek, bizony nem sok születésnapot ünnepelnek életük folyamán. Igazi születésnapi ünnepségre csak minden negyedik évben van lehetőségük.Hogyan történhetett meg, hogy...

Ökumenikus Ifjúsági Találkozó Nagyszőlősön

„Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki minden fölött áll, mindent átjár és mindenben benne van!" Ef 4,6 1998. december 28-a és 30-a között hatodik...

Az Úrban rejlik erőnk

Kárpátalajai fiatalok Milánóban, a 21. Taizéi Ifjúsági Találkozón II. János Pál pápa Angelo Sodano bíboros, államtitkár aláírásával táviratban köszöntötte Roger Schutz testvért, a taizéi...

Karácsony a művészetben (2)

A Szent Karácsonyt ábrázoló művek köre igazán nagy A Szent Éjen kívül az ún. Kisded-imádás is hozzátartozik: így a pásztorok, Mária imádása, a három...

A Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság jogtörténeti áttekintése (3.)

Az első bécsi döntés (1938. november 21.) értelmében a Magyarországhoz visszatért felvidéki területek egyházkormányzati helyzetének rendezése 1938 őszétől gyors ütemben megkezdődött. Az Apostoli Szentszék...

VI. Kárpátaljai Ifjúsági Találkozó Nagyszőlősön

Újra megrendezésre került (bár az árvíz majdnem elmosta) a VI. Kárpátaljai Ifjúsági Találkozó Nagyszőlősön. Talán az árvíz volt az oka annak, hogy most kevesebben...

A TV, mint pótszülő

Mostanság nem sokat hallunk a TV káros hatásáról a családra. Pedig erre érdemes odafigyelni. Talán rátalálhatunk szeretteinkre, akiket észrevétlenül elveszítettünk. Nézzük a tévét, egyre...

Emlékezünk

20 éve hunyt el Dr. Bujaló Bernát Az ember egész életén keresztül gyűjti a tapasztalatait, elkísérik emlékei. Közülük sok elhalványul, de vannak olyanok is,...

LELKISÉGEK. MOZGALMAK

Szociális testvérek A Társaságot XIII. Leó pápának a Szentlélekről és a szociális kérdésről (Rerum Novarum) kiadott enciklikáinak szellemében Slachta Margit alapította 1923- május 12-én,...

Szeretettel a szeretetért

Minden település arculata attól függ, élnek-e benne olyan emberek, akik felvállalják a helyi problémák megoldását, törődnek a rászorulókkal, megpróbálnak segítséget nyújtani az elesetteknek. Mindezt...

“A világosság fénylik a sötétségben” (Jn 1,5)

A magyarországi sajtóban az utóbbi időben egyre több beszélgetés lát napvilágot kárpátaljai közéleti személyiségekkel, írókkal. A beszélgetések természetéből fakad, hogy a riporter kérdez, és...

Január szentjei

I. Szűz Mária, Isten AnyjaA Szűzanya, az „Istenszülő" az új év ajtaja. A szentek tanítása szerint Mária szeretete és a szeplőtelen Szívének való önátadás...

Kárpátalján élő római katolikus szlovákok

Az a tény, hogy hol van a ruszin-szlovák nyelvhatár, még most is bizonytalan. Különösen így volt ez a korábbi évszázadokban, amikor legtöbbször az egyházi...

Úgy segítsük az embereket, hogy ők is segítsék egymást

Beszélgetés Ulrich Zankanella ferences testvérrel Immár sokadik alkalommal látogatott Kárpátaljára Ulrich Zankanella OFM testvér, a „Ferencesek Közép- és Kelet-Európáért" szervezet megbízottja. Először azt kérdeztük...

Legolvasottabb

Új cikkek